Obračun i poravnanje


Nakon završetka trgovine, Banjalučka berza šalje Centralnom registru izvještaj o poslovima koji su zaključeni taj dan.

Izvještaj sa Banjalučke berze, koji Centralni registar dobije u elektronskom obliku, sadrži sljedeće podatke:

  • oznaku hartije od vrijednosti koja je predmet trgovine,
  • količinu hartije od vrijednosti,
  • cijenu koja je postignuta na berzi,
  • šifru brokerske kuće prodavca i brokerske kuće kupca,
  • broj računa klijenta prodavca i broj računa klijenta kupca.

Po prijemu izvještaja sa Banjalučke berze, Centralni registar pojedinačno za svaku brokersku kuću vrši obračun i poravnanje novčanih obaveza nastalih na osnovu poslova zaključenih na berzi, odnosno utvrđuje ukupnu vrijednost prodajnih poslova, ukupnu vrijednost kupovnih poslova i razliku između ova dva iznosa, odnosno iznos neto dugovanja ili iznos neto potraživanja.

Novčane obaveze nastale na osnovu poslova zaključenih na Banjalučkoj berzi se izvršavaju preko računa za obračun i poravnanje, kojeg su brokerske kuće otvorile kod jedne od komecijalnih banaka, isključivo za ovu namjenu. Poravnanje novčanih obaveza brokerskih kuća vrši se preko računa za obračun i poravnanje Centralnog registra koji je otvoren kod Centralne banke.

O izvršenom obračunu Centralni registar obavještava brokerske kuće na dan trgovanja - T ili najkasnije do 9 časova narednog dana od dana trgovanja. Obavještenje, pored osnovnih podataka o brokerskoj kući, sadrži podatke o vrijednosti zaključenih kupovnih i prodajnih poslova, podatak da li brokerska kuća neto duguje ili neto potražuje sa naznakom iznosa koji duguje ili potražuje i datum izvršenja obaveze.

Centralni registar obavještava Centralnu banku o planiranim uplatama i isplatama sa računa Centalnog registra za obračun i poravnanje.

Sve brokerske kuće koje su primile obavještenje o iznosu neto dugovanja dužne su uplatiti iznos dugovanja do 10 časova drugog radnog dana od dana trgovanja (T+2).

Nakon što su izvršene sve uplate, Centralni registar će po prijemu novčanih sredstava na račun za obračun i poravnanje drugog radnog dana od dana trgovanja ( T+2 ) izvršiti isplatu novčanih sredstava u korist računa brokerskih kuća koje imaju neto potraživanje, prema obavještenju Centralnog registra. Ovim su izvršene novčane obaveze između brokerskih kuća po osnovu poslova zaključenih na dan T.

Na dan izvršenja novčanih obaveza Centralni registar vrši prenos hartija od vrijednosti sa računa klijenta prodavca na račun klijenta kupca i o tome obavještava brokersku kuću. Dakle, drugi radni dan od dana trgovanja ( T+2 ) kupac postaje vlasnik hartija od vrijednosti koje su bile predmet trgovine.