Konferencije Banjalučke berze

Sedma međunarodna konferencija Banjalučke berze

Vrijeme održavanja: 6. jun 2012. godine
Mjesto održavanja: hotel Bosna, Banja Luka

Sedma međunarodna konferencija Banjalučke berze je održana 6. juna 2012. godine u Banjaluci. Na konferenciji je bilo prisutno više od 200 učesnika . Konferencija je imala za cilj da se kroz diskusiju dođe do konkretnih rješenja za razvoj tržišta kapitala u Republici Srpskoj.
Program Konferencije se sastojao od nekoliko panela i prezentacija u vezi sa:

  1. unapređenjem zakonske regulative tržišta kapitala,
  2. korporativnim upravljanjem u Republici Srpskoj,
  3. iskustvima PREF-a nakon prve godine poslovanja i prijedlozima za unapređenje tržišta kapitala,
  4. predstavljanjem povezivanja Banjalučke i Montenegro berze,
  5. tržištem novca i duga.

Više informacija o konferenciji je dostupno na Internet stranici konferencije http://konferencija.blberza.com/2012/


Šesta međunarodna konferencija Banjalučke berze

Vrijeme održavanja: 19. maj 2011. godine
Mjesto održavanja: hotel Bosna, Banja Luka

Šesta međunarodna konferencija Banjalučke berze je održana 19. maja 2011. godine u Banjaluci. Na konferenciji je učestvovalo više od 250 domaćih i inostranih učesnika; predstavnika menadžera akcionarskih društava i fondova, brokera, bankara, analitičara i drugih stručnjaka iz oblasti tržišta kapitala te univerzitetskih profesora i studenata. Konferencija je imala za cilj da se istaknu najvažnija pitanja za razvoj tržišta kapitala Republike Srpske te da se kroz otvorenu diskusiju dođe do konkretnih prijedloga za unapređenje i razvoj tržišta.

Konferencija se sastojala od tri okrugla stola:

1. Tržište dužničkih hartija od vrijednosti,
2. Stanje i perspektive razvoja korporativnog upravljanja,
3. Mogući pravci razvoja investicionih fondova,

i dva izlaganja:

1. Uloga Penzijskog rezervnog fonda na tržištu kapitala Republike Srspke,
2. Finansiranje razvojnih projekata u elektroprivredi Republike Srpske.

Više informacija o konferenciji je dostupno na interent stranici konferencije: http://konferencija.blberza.com/2011/

 

Peta međunarodna konferencije Banjalučke berze

Vrijeme održavanja: 20 maj 2010.godine
Mjesto održavanja: hotel Bosna Banja Luka


Peta međunarodna konferencija Banjalučke berze okupila je oko 300 domaćih i stranih učesnika; eksperata, univerzitetskih profesora, menadžera akcionarskih društava i investicionih fondova, brokera, bankara, analitičara i drugih stručnjaka iz oblasti tržišta kapitala.
Konferencija je imala za cilj da se napravi presjek trenutnog stanja te predloži promjene koje su neophodne za budući razvoj tržišta kapitala Republike Srpske. Rad Konferencije organizovan je u nekoliko panela, a u svakom od njih diskusiji su prethodila izlaganja renomiranih stručnjaka iz odgovarajućih oblasti. Više infomacija na internet stranici konferencije: http://konferencija.blberza.com/2010/

 

Četvrta međunarodna konferencija Banjalučke berze
„"Investicione mogućnosti na tržištu kapitala RS""

Vrijeme održavanja: 12 maj 2009.godine
Mjesto održavanja: hotel Bosna Banja Luka

12. maja 2009. godine u hotelu Bosna u Banjoj Luci, Banjalučka berza je organizovala četvrtu međunarodnu konferenciju pod nazivom "Investicione mogućnosti na tržištu kapitala RS".
Program konferencije je bio podijeljen na sljedeće panele:
1. Reforma penzijskog sistema Republike Srpske
2. Predstavljanje preduzeća na službenom berzanskom tržištu
3. Perspektive razvoja tržišta kapitala RS:
- Entitetske, municipalne i korporativne obveznice u RS
- Razvoj fondovske industrije u Republici Srpskoj

Za razliku od prve tri godine kada je konferencija trajala dva dana, četvrta konferencija je trajala jedan dan i učesnici na konferenciji nisu plaćali kotizaciju za učešće na konferenciji.

U okviru uvodnog panela predstavljena je strategija reforme penzijskog sistema Republike Srpske. Na panelu su učestvovali predstavnici radne grupe Vlade RS za izradu strategije reforme penzijskog sistema RS, te predstavnici nadležnih ministarstava u Vladi Republike Srpske.

Na drugom panelu, vodeći ljudi šest emitenata sa službenog berzanskog tržišta, u su predstavili rezultate poslovanja i razvojne planove. Pored toga, predstavnik Holdinga Elektroprivrede RS je predstavio perspetkive razvoja Elektroprivrede RS

U okviru trećeg panela organizovana su dva okrugla stola u okviru kojih će učesnici na tržištu kapita razmijenili mišljenja o najvažnijim aspektima razvoja tržišta kapitala RS, u kontekstu globalne ekonomske krize.

Detaljne informacije, imena predavača i prezentacije mogu se vidjeti na web stranici konferencije Banjalučke berze: http://konferencija.blberza.com/2009/

 

Treća međunarodna konferencija Banjalučke berze
„Prikupljanje kapitala na berzi"

Vrijeme održavanja: 15-16 maj 2008.godine
Mjesto održavanja: hotel Bistrica Jahorina


Treća međunarodna konferencija Banjalučke berze je potvrdila da je konferencija BL berze jedan od najvažnijih finansijskih skupova u Bosni i Hercegovini. I ove godine broj potencijalnih učesnika je bio veći nego što su bili kapaciteti kongresne dvorane u hotelu Bistrica. Preko 300 učesnika na konferenciji iz svih institucija Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, predstavnika domaćih i međunarodnih institucionalnih investitora, zanimljive i aktuelne prezentacije i okrugli stolovi su karakteristike sve tri do sada održane konferencije Banjalučke berze.


Konferencija Banjalučke berze sastojala se od dva panela:
• Do kapitala putem berze;
• Dužnički instrumenti na Banjalučkoj berzi - kako do veće likvisnosti;


Nakon prvog panela organizovano je posebno predavanje na temu korporativnog upravljanja u RS i BiH, na kojem je predstavljeno treće istraživanje Banjalučke berze i IFC-a o dostugnutom nivou korporativnog upravljanja u RS. Pored toga na predavanju su predstavljena globalna iskustva i trendovi u vezi korporativnog upravljanja.
Prvog dana konferencije organizovan je okrugli sto na temu " Reforma penzijskog sistema u Republici Srpskoj". Na okruglom stolu su predstavljene aktivnosti radne grupe za reformu penzijskog sistema u RS, te radna verzija Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima. Pored predstavnika radne grupe, na okruglom stolu su govorili i predstavnici Društava za upravljanje penzijskih fondova iz okruženja.
Drugog dana konferencije organizovan je okrugli sto na temu: Perspektive tržišta kapitala u Republici Srpskoj.


Druga međunarodna konferencija Banjalučke berze:
“Investicioni fondovi na tržištu kapitala” 

Vrijeme održavanja: 16 – 18. maj 2007. godine
Mjesto održavanja: Banja Vrućica Teslić

I ove godine je postojalo veliko interesovanje za konferenciju, što je pokazalo učešće preko 350 domaćih i stranih učesnika. Konferenciji su prisustvovali predstavnici: Vlade RS, Komisije za hartije vrijednosti RS, Komisije za hartije od vrijednosti Brčko distrikta, Centralnog registra HOV RS, investicionih fondova i brokerskih kuća iz RS i okruženja, predstavnici preduzeća i banaka iz Republike Srpske, te veliki broj predstavnika institucionalnih investitora, naročito iz Slovenije, Hrvatske i Srbije.

Konferencija se sastojala iz dva panela:
1. Investicioni fondovi
2. Javne ponude hartija od vrijednosti na berzi.

U toku konferencije održana su i dva okrugla stola:
a) Transformacija investicionih fondova u Republici Srpskoj
b) Perspektive tržišta kapitala u regiji

Posebno predavanje na konfereciji bilo je posvećeno korporativnom upravljanju, u okviru kojeg su predstavljeni rezultati istraživanja IFC i Banjalučke berze o dostignutom nivou korporativnog upravljanja u Republici Srpskoj.


Prva međunarodna konferencija Banjalučke berze:
“Razvoj tržišta kapitala i korporativno upravljanje”

Vrijeme održavanja: 17 – 19. maj 2006. godine
Mjesto održavanja: Banja Vrućica Teslić

Konferenciji je prisustvovalo preko 350 učesnika, među kojima su bili: predsjednik Vlade RS, Milorad Dodik, guverner CB BiH, Kemal Kozarić, predstavnici brokerskih kuća i društava za upravljanje PIF-ovima iz RS i Federacije BiH, Komisije za HOV RS, Centralnog registra HOV RS, predstavnici opština iz RS, revizorskih kuća, advokati, studenti. Među učesnicima je bilo oko 100 predstavnika institucionalnih investitora sa inostranih tržišta kapitala: iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, Velike Britanije, Austrije. Konferenciju je pratilo 30-ak novinara, od čega ih je 10-ak bilo iz država iz okruženja.

Konferencija se sastojala od tri tematske cjeline:
1. korporativno upravljanje;
2. dužnički instrumenti na tržištu kapitala;
3. institucionalni investitori na tržištu kapitala.

Pored toga, na konferenciji je predstavljen informacioni portal tržišta kapitala Republike Srpske i berzanski indeks za preduzeća iz sistema Elektroprivrede Republike Srpske (ERS10).