Međunarodna saradnja


FEAS - Federacija Evro-Azijskih berzi

Banjalučka berza je 18.09.2004. na Skupštini Federacije Evro-Azijskih berzi, održanoj u Novigradu u Hrvatskoj, primljena u punopravno članstvo Federacije Evro-Azijskih berzi. (Federation of Euro-Asian Stock Exchanges - www.feas.org).
Federacija Evro-Azijskih berzi je osnovana 1995. godine od strane 12 članova (berzi), a trenutno je u članstvu FEAS-a 31 berza sa prostora Azije, Evrope i Afrike. Članovi FEAS-a su između ostalog i Istanbulska berza, berze iz Rumunije, Bugarske, Makedonije, berze iz zemalja Bliskog Istoka i Istočne Azije.

WFE - Federacija Svjetskih berzi

Banjalučka berza je 29. januara 2007. godine primljena u dopisno članstvo Federacije svjetskih berzi (World Federation of Exchanges (WFE) - www.world-exchanges.org). Pri Federaciji svjetskih berzi postoje tri kategorije odnosa između Federacije i berzi: dopisni članovi, pridruženi članovi i članovi. Dopisno članstvo je prvi korak u odnosima između Federacije i berzi, i za Banjalučku berzu to znači mogućnost objavljivanja informacija u publikacijama Federacije, prisustvovanje edukativnim seminarima, te bolju saradnju sa ostalim članovima.
Federacija Svjetskih berzi ima 55 članova iz cijelog svijeta, koji čine 97% ukupne svjetske tržišne kapitalizacije (članovi su između ostalih New York Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Euronext, itd). Tržišna kapitalizacija berzi članova Federacije, na početku 2007. godine iznosi oko 50.000 milijardi US dolara. Pored toga Federacija ima 21 pridruženog člana i 34 dopisna člana.

Banjalučka berza je prestala biti dopisni član Federacije svjetskih berzi u martu 2013. godine.

FESE - Federacija Evropskih berzi

Skupština Federacije Evropskih berzi (The Federation of European Securities Exchanges (FESE) - www.fese.eu), na sjednici održanoj 22. novembra 2007. godine prihvatila je zahtjev Banjalučke berze za prijem u dopisno članstvo Federacije, čime će Banjalučka berza postati dopisni član Federacije Evropskih berzi 1 Januara 2008.
Pri Federaciji Evropskih berzi postoje tri kategorije odnosa između Federacije i berzi: članovi, pridruženi članovi i dopisni članovi. Dopisno članstvo je prvi korak u odnosima između Federacije i berzi, i za Banjalučku berzu to znači mogućnost objavljivanja informacija u publikacijama Federacije, prisustvovanje edukativnim seminarima, te bolju saradnju sa ostalim članovima Federacije.
Federacija Evropskih berzi (FESE) predstavlja operatore Evropskih regulisanih tržišta i ostalih tržišnih segmenata, koja uključuju tržišta hartija od vrijednosti, finansijskih derivata, energetska tržišta i tržišta robnih derivata. Sa 24 člana, FESE predstavlja 40 berzi iz svih država Evropske Unije, Islanda, Norveške i Švicarske. U svim svojim aktivnostima FESE radi na ispunjavanju slijedećih najvažnijih ciljeva: unapređenje globalne konkurentnosti Evropskih berzi, promocija javnog priznanja berzi i njihovog dorinosa u razvoju Evropske i globalne ekonomije i obezbjeđenje foruma za otvorenu i ka budućnosti orjentisanu javnu raspravu o tržištu kapitala (izvor: www.fese.be/en).

Banjalučka berza je prestala biti dopisni član FESE 2012. godine.

Banjalučka berza – Bečka berza

Direktor Banjalučke berze, gdin. Milan Božić i članovi uprave Bečke berze, gdin. Micheal Buhl i gdin. Heinrich Schaller, su potpisali memorandum o razumjevanju u Beču 30.06.2006. godine. Ciljevi potpisivanja memoranduma o razumijevaju između Banjalučke berze i Bečke berze su saradnja u oblasti razmjene informacija, tehničke pomoći u razvoju novih proizvoda, podrška poslovima licenciranja indeksa i ostale aktivnosti koje mogu biti u funkciji razvoja tržišta kapitala (zajednički seminari, transfer know-how i dr).

Ugovor o distribuciji podataka između Bečke i Banjalučke berze

Bečka i Banjalučka berza su 16. maja 2008. godine potpisale ugovor o distribuciji podataka Banjalučke berze koristeći sistem za distrubuciju podataka Bečke berze. Na ovaj način će podaci s trgovanja na Banjalučkoj berzi biti dostupni širem krugu međunarodnih investitiora. Investitori će podatke Banjalučke berze moći preuzimati u istom formatu i na isti način kao i investitori koji preuzimaju podatke Bečke berze.
Ugovor su potpisali direktori Bečke berze Michael Buhl i Heinrich Schaller i direktor Banjalučke berze Milan Božić.
Banjalučka berze je četvrta berza, nakon berzi iz Budimpešte, Bukurešta i Sarajeva, koja je potpisala ugovor sa Bečkom berzom o distribuciji podataka koristeći sistem Bečke berze.BATX- indeks akcija Banjalučke i Sarajevske berze koji računa Bečka berza

BATX- indeks akcija Banjalučke i Sarajevske berze koji računa Bečka berza

05.11.2009. godine Banjalučka, Sarajevska i Bečka berze su potpisali ugovor na osnovu kojeg će Bečka berza kreirati, računati i objavljivati indeks koji uključuje akcije sa Banjalučke i Sarajevske berze. Naziv indeksa je: BATX (Bateks) - Bosnian traded indeks. U sastav BATX-a uključeno je šest najlikvidnijih akcija, dvije sa Banjalučke i četiri sa Sarajevske berze. Najveće učešće u početnom sastavu indeksa imaju akcije Telekoma Srpske a.d. Banja Luka, a pored Telekoma Srpske, sa Banjalučke berze, u indeks su uključene akcije Nove Banke iz Banja Luke. BATX je prvi „investibilni" indeks koji se računa za akcije listirane na Banjalučkoj i Sarajevskoj berzi, tj. indeks će moći služiti kao podloga za kreiranje izvedenih hartija od vrijednosti (strukturirani proizvodi, fjučersi i opcije). Indeks se računa i objavljuje u realnom vremenu, u tri valute, (KM, EUR i USD). BATX će dodatno povećati vidljivost tržišta kapitala Republike Srpske i Bosne i Hercegovine kod međunarodnih investitora, te im omogućiti dodatne mogućnosti za investiranje na Banjalučku i Sarajevsku berzu. Indeks se računa i objavljuje od 1. decembra 2009. godine. Više informacija o indeksu je dostupno na internet stranicama Bečke berze: http://en.indices.cc/indices/details/bxe/price/.