Organizovana tržišta na Banjalučkoj berzi

Hartije od vrijednosti na Banjalučkoj berzi uvrštavaju se na sljedeća organizovana tržišta:

Službeno berzansko tržište se sastoji od sljedećih tržišta:

 • vodeće tržište akcija - lista A,
 • standardno tržište akcija - lista B,
 • početno tržište akcija - lista C,
 • tržište akcija zatvorenih investicionih fondova,
 • tržište udjela otvorenih investicionih fondova,
 • tržište obveznica,
 • tržište hartija od vrijednosti iz EU - EU Connect Market
 • tržište ostalih hartija od vrijednosti.

Slobodno tržište se sastoji od sljedećih tržišta:

 • akcija,
 • akcija zatvorenih investicionih fondova,
 • udjela otvorenih investicionih fondova,
 • obveznica,
 • paketa akcija,
 • hartija od vrijednosti emitenata koji kasne sa finansijskim izvještavanjem,
 • hartija od vrijednosti emitenata koji se nalaze u stečajnom ili likvidacionom postupku i
 • ostalih hartija od vrijednosti.


Službeno berzansko tržište

Hartije od vrijednosti se mogu uvrstiti na službeno berzansko tržište ako ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

 • da su u cjelini uplaćene,
 • da su neograničeno prenosive, i
 • da su emitovane u nematerijalizovanom obliku.

Uslovi za uvrštenje na vodeće tržište akcija - lista A:

Akcije se uvrštavaju na listu A, ako su, pored opštih uslova, ispunjeni i posebni uslovi:

Godine poslovanja 3
Realnost i objektivnost računovodstvenih izvještaja Izvještaj o reviziji godišnjih finansijskih izvještaja sastavljen u skladu sa zakonom,
sa izraženim pozitivnim mišljenjem ili mišljenjem sa rezervom
Standardi korporativnog upravljanja Usvojeni pisani kodeks ponašanja ili su prihvaćeni standardi
korporativnog upravljana koje donosi
Komisija za hartije od vrijednosti RS
Knjigovodstvena vrijednost akcija ili tržišna kapitalizacija uvrštenih akcija 40.000.000 KM za redovne, odnosno 5.000.000 KM za prioritetne akcije
Udio akcija u vlasništvu javnosti najmanje 15% ili 10.000.000 KM
Broj imalaca akcije najmanje 300


Pored navedenih uslova, emitent koji podnosi zahtjev za uvrštavanje akcija na listu A mora ispuniti i sljedeće uslove:

 • da postoji internet stranica emitenta na kojem su dostupne informacije o emitentu i na engleskom jeziku,
 • da se akcijama emitenta u posljednjih 6 mjeseci trgovalo najmanje 30% dana trgovanja uz dnevni prosjek od 5.000 KM,
 • da emitent prema revidiranom finansijskom izvještaju nije kontinuirano ostvarivao gubitak u posljednje tri godine.

Uslovi za uvrštenje na standardno tržište akcija - lista B:

Akcije se uvrštavaju na listu B, ako su, pored opštih uslova, ispunjeni i posebni uslovi:

Godine poslovanja 2
Realnost i objektivnost računovodstvenih izvještaja 
Izvještaj o reviziji godišnjih finansijskih izvještaja sastavljen u skladu sa zakonom,
sa izraženim pozitivnim mišljenjem ili mišljenjem sa rezervom
Standardi korporativnog upravljanja Usvojeni pisani kodeks ponašanja ili su prihvaćeni standardi
korporativnog upravljana koje donosi
Komisija za hartije od vrijednosti RS
Knjigovodstvena vrijednost akcija ili tržišna kapitalizacija uvrštenih akcija 10.000.000 KM za redovne, odnosno 1.000.000 KM za prioritetne akcije
Udio akcija u vlasništvu javnosti najmanje 10% ili 1.000.000 KM
Broj imalaca akcije najmanje 200

 

Uslovi za uvrštenje na početno tržište akcija - lista C:

Na početno tržište - lista C uvrštavaju se akcije koje ne ispunjavaju uslove ili su prestale da ispunjavaju uslove za standardno ili vodeće tržište. Akcije se uvrštavaju na listu C, ako su, pored opštih uslova, ispunjeni i posebni uslovi:

Godine poslovanja 2
Realnost i objektivnost računovodstvenih izvještaja Izvještaj o reviziji godišnjih finansijskih izvještaja sastavljen u skladu sa zakonom,
sa izraženim pozitivnim mišljenjem ili mišljenjem sa rezervom 
Standardi korporativnog upravljanja Usvojeni pisani kodeks ponašanja ili su prihvaćeni standardi
korporativnog upravljana koje donosi
Komisija za hartije od vrijednosti RS
Knjigovodstvena vrijednost akcija ili tržišna kapitalizacija uvrštenih akcija 1.000.000 KM 
Udio akcija u vlasništvu javnosti najmanje 10% ili 500.000 KM
Broj imalaca akcije najmanje 50

 

Uslovi za uvrštenje na tržište hartija od vrijednosti emitenata iz EU - EU connect market

Na tržište hartija od vrijednosti emitenata iz EU uvrštavaju se akcije, obveznice i potvrde o deponovanim hartijama od vrijednosti, ako su, pored opštih uslova, ispunjeni i posebni uslovi:

Poslovanje da emitent čije se hartije od vrijednosti uvrštavaju ima već listirane hartije od
vrijednosti na nekoj berzi sa sjedištem u EU ili da je zavisno društvo emitenta koji je već
listirao hartije od vrijednosti na nekoj berzi sa sjedištem u EU
Sjedište  da emitent ima sjedište u zemlji članici EU
Realnost i objektivnost računovodstvenih izvještaja Izvještaj o reviziji godišnjih finansijskih izvještaja sastavljen u skladu sa zakonom,
sa izraženim pozitivnim mišljenjem ili mišljenjem sa rezervom 
Knjigovodstvena vrijednost akcija ili tržišna kapitalizacija uvrštenih akcija 500.000 EUR
Prospekt da ima prospekt odobren od strane Komisije
Broj imalaca akcije najmanje 10
Listing sponzor da ima potpisan ugovor sa listing sponzorom za vrijeme dok je uvršten na Berzi


Uslovi za uvrštenje akcija investicionih fondova:

Akcije zatvorenih investicionih fondova, odnosno udjeli otvorenih investicionih fondova, mogu biti uvrštene na službeno berzansko tržište ako su ispunjeni opšti uslovi za uvrštenje.

 

Uslovi za uvrštenje obveznica:

Obveznice se mogu uvrstiti na službeno berzansko tržište, ako su, pored opštih uslova, ispunjeni i posebni uslovi:

Godine poslovanja 2
Realnost i objektivnost računovodstvenih izvještaja                               
Izvještaj o reviziji godišnjih finansijskih izvještaja sastavljen u skladu sa zakonom,
sa izraženim pozitivnim mišljenjem ili mišljenjem sa rezervom.
Ukupan kapital emitenta prema posljednjem revidiranom finansijskom izvještaju 2.000.000 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije 1.000.000 KM


Obveznice čiji je emitent Bosna i Hercegovina, Republika Srspka, Federacija BiH, Brčko Distrikt BiH ili su za njih dali garanciju ili saglasnost za njihovo emitovanje, uvrštavaju se na službeno berzansko tržište.

Slobodno tržište

Na ovom tržištu nalaze se hartije od vrijednosti koje ispunjavaju opšte uslove za uvrštenje:
- da su u potpunosti uplaćene,
- da su neograničeno prenosive,
- da su emitovane u nematerijalizovanom obliku.