Raspored isplaćivanja kupona

Godina:

OznakaNazivKuponDatum
početka trgovanja
bez prava na kupon
Datum
kupona
Krajnji rok
za isplatu
kupona
Kupon po
obveznici
Kamata po
obveznici
Preostali dio
nominalne
vrijednosti
PPMK-O-DPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka63.1.2017.5.1.2017.20.1.2017.0,8333330,833333100,00
PPMK-O-BPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka274.1.2017.9.1.2017.24.1.2017.0,91666750,9166675100,00
UNMR-O-AUnis fabrika cijevi a.d. Derventa - obveznice1112.1.2017.15.1.2017.30.1.2017.0,07656250,01406250,3125
OSFO-O-AOpština Srbac - druga emisija1216.1.2017.18.1.2017.2.2.2017.3,003,00100,00
OKFO-O-AOpština Kneževo1218.1.2017.20.1.2017.4.2.2017.3,003,00100,00
OPNS-O-AOpština Petrovo1024.1.2017.26.1.2017.10.2.2017.8,85263392,4573028275,51476279
TPPD-O-AToplana a.d. Prijedor3725.1.2017.27.1.2017.11.2.2017.1,161084790,4487602476,21800151
PPMK-O-CPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka1726.1.2017.28.1.2017.12.2.2017.3,888888890,5555555663,33333333
RS16-T01Republika Srpska - trezorski zapisi 12M 27/01/17126.1.2017.27.1.2017.27.1.2017.10.000,000,000,00
RSDS-O-ERepublika Srpska - stara devizna štednja 5726.1.2017.30.1.2017.6.2.2017.0,1050,0050,30
GRRZ-O-AOpština Gradiška - druga emisija1227.1.2017.31.1.2017.15.2.2017.3,003,00100,00
PPMK-O-DPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka72.2.2017.5.2.2017.20.2.2017.4,1666670,83333396,666667
OLKI-O-BOpština Lopare - druga emisija123.2.2017.7.2.2017.22.2.2017.7,503335711,9377014351,84773571
PPMK-O-BPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka287.2.2017.9.2.2017.24.2.2017.0,91666750,9166675100,00
RSBD-O-MRepublika Srpska 3,50% 10/02/1918.2.2017.10.2.2017.13.2.2017.35,0035,001.000,00
NGRD-O-AOpština Novi Grad129.2.2017.11.2.2017.26.2.2017.5,9845342,649386581,445214
TPBL-O-AToplana a.d. Banja Luka - obveznice 1. emisija617.2.2017.21.2.2017.21.2.2017.3,503,50100,00
RSDS-O-GRepublika Srpska - stara devizna štednja 7120.2.2017.22.2.2017.1.3.2017.0,11250,01250,90
TPPD-O-AToplana a.d. Prijedor3823.2.2017.27.2.2017.14.3.2017.1,161084790,4446050175,50152172
PPMK-O-CPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka1824.2.2017.28.2.2017.15.3.2017.3,861111110,5277777860,00
KSFO-O-AOpština Kostajnica - prva emisija1128.2.2017.2.3.2017.17.3.2017.5,329323332,3786061176,33615778
RSBD-O-NRepublika Srpska 4,5% 03/03/2311.3.2017.3.3.2017.6.3.2017.45,0045,001.000,00
PPMK-O-DPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka82.3.2017.5.3.2017.20.3.2017.4,1388890,80555693,333333
RSDS-O-DRepublika Srpska - stara devizna štednja 492.3.2017.5.3.2017.12.3.2017.0,10250,00250,10
PPMK-O-BPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka297.3.2017.9.3.2017.24.3.2017.0,91666750,9166675100,00
RS16-T08Republika Srpska - trezorski zapisi 6M 08/03/1717.3.2017.8.3.2017.8.3.2017.10.000,000,000,00
RSBD-O-HRepublika Srpska 4,5% 11/03/1929.3.2017.11.3.2017.26.3.2017.283,7533,75500,00
RSDS-O-FRepublika Srpska - stara devizna štednja 6513.3.2017.15.3.2017.22.3.2017.0,10750,00750,50
SMFO-O-AOpština Šamac1516.3.2017.18.3.2017.2.4.2017.8,8224891,41223640,462163
OSBD-O-AOpština Osmaci1121.3.2017.23.3.2017.7.4.2017.10,272411431,2772228628,84842571
TPPD-O-AToplana a.d. Prijedor3923.3.2017.27.3.2017.11.4.2017.1,161084790,4404255474,78086247
PPMK-O-CPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka1924.3.2017.28.3.2017.12.4.2017.3,833333330,5056,66666667
OCJH-OKAJahorina OC a.d. Pale627.3.2017.29.3.2017.13.4.2017.0,114285710,042857140,64285714
OSRM-O-AOpština Srbac - prva emisija1331.3.2017.4.4.2017.19.4.2017.3,983623331,9883146777,537284
RS16-T09Republika Srpska - trezorski zapisi 6M 03/04/17131.3.2017.3.4.2017.3.4.2017.10.000,000,000,00
PPMK-O-DPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka93.4.2017.5.4.2017.20.4.2017.4,1111110,77777890,00
OZRN-O-AOpština Zvornik115.4.2017.7.4.2017.22.4.2017.6,956761671,9650223353,23114333
OLKI-O-AOpština Lopare - prva emisija136.4.2017.8.4.2017.23.4.2017.7,503335711,7498614346,09426143
PPMK-O-BPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka306.4.2017.9.4.2017.24.4.2017.0,91666750,9166675100,00
RSBD-O-DRepublika Srpska 4,5% 11/04/1837.4.2017.11.4.2017.26.4.2017.272,5022,50250,00
OTKP-O-AOpština Trnovo1010.4.2017.12.4.2017.27.4.2017.5,904741182,7306517687,84764588
PMRO-O-AUniverzitet PIM Banja Luka112.4.2017.16.4.2017.1.5.2017.10,936596675,91666667994,98007
RSBD-O-BRepublika Srpska 6% 26/04/191024.4.2017.26.4.2017.11.5.2017.3,003,00100,00
TPPD-O-AToplana a.d. Prijedor4025.4.2017.27.4.2017.12.5.2017.1,161084790,436221774,05599938
PPMK-O-CPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka2026.4.2017.28.4.2017.13.5.2017.3,805555560,4722222253,33333333
LKDK-O-AOpština Laktaši - druga emisija1227.4.2017.29.4.2017.14.5.2017.13,946734671,6198533352,46725578
PPMK-O-DPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka103.5.2017.5.5.2017.20.5.2017.4,0833330,7586,666667
RSBD-O-PRepublika Srpska 4% 06/05/2114.5.2017.6.5.2017.9.5.2017.40,0040,001.000,00
PPMK-O-BPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka315.5.2017.9.5.2017.24.5.2017.0,91666750,9166675100,00
LKDK-O-AOpština Laktaši - druga emisija138.5.2017.29.10.2017.13.11.2017.13,946734671,3116813339,83220267
LKDK-O-AOpština Laktaši - druga emisija148.5.2017.29.4.2018.14.5.2018.13,946734670,9958051126,88127311
LKDK-O-AOpština Laktaši - druga emisija158.5.2017.29.10.2018.13.11.2018.13,946734670,6720317813,60657044
LKDK-O-AOpština Laktaši - druga emisija168.5.2017.29.4.2019.14.5.2019.13,946734670,340164220,00
PMRO-O-AUniverzitet PIM Banja Luka212.5.2017.16.5.2017.31.5.2017.10,936596675,88696667989,93044
RSBD-O-ARepublika Srpska 5% 18/11/181116.5.2017.18.5.2017.2.6.2017.2,502,50100,00
BNIF-O-AOpština Bijeljina1523.5.2017.25.5.2017.9.6.2017.6,956761551,25624831,52164909
KSIN-O-AOpština Kostajnica - druga emisija1023.5.2017.25.5.2017.9.6.2017.5,329323612,2900847273,29692083
PPMK-O-CPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka2125.5.2017.28.5.2017.12.6.2017.3,777777780,4444444450,00
TPPD-O-AToplana a.d. Prijedor4125.5.2017.27.5.2017.11.6.2017.1,161084790,4319933373,32690792
RSRS-O-FRepublika Srpska - izmirenje ratne štete 6529.5.2017.31.5.2017.15.6.2017.0,11350,01350,80
ISKP-O-AOpština Istočni Stari Grad141.6.2017.4.6.2017.19.6.2017.8,852631,6546347,956413
PPMK-O-DPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka111.6.2017.5.6.2017.20.6.2017.4,0555560,72222283,333333
RSBD-O-IRepublika Srpska 4,75% 05/06/2021.6.2017.5.6.2017.20.6.2017.238,0038,00600,00
RSBD-O-RRepublika Srpska 5% 03/06/2611.6.2017.3.6.2017.6.6.2017.50,0050,001.000,00
RS16-T10Republika Srpska - trezorski zapisi 6M 07/06/1716.6.2017.7.6.2017.7.6.2017.10.000,000,000,00
PPMK-O-BPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka327.6.2017.9.6.2017.24.6.2017.0,91666750,9166675100,00
RSRS-O-ERepublika Srpska - izmirenje ratne štete 567.6.2017.9.6.2017.24.6.2017.0,11350,01350,80
OBDI-O-AOpština Brod148.6.2017.11.6.2017.26.6.2017.6,95676151,44235937,22216275
OKVI-O-AOpština Kotor Varoš148.6.2017.10.6.2017.25.6.2017.8,8526341,65463247,956413
RSRS-O-DRepublika Srpska - izmirenje ratne štete 4713.6.2017.15.6.2017.30.6.2017.0,1120,0120,70
PMRO-O-AUniverzitet PIM Banja Luka314.6.2017.16.6.2017.1.7.2017.10,936596675,85709984,85093
NOVB-O-FNova Banka a.d. Banja Luka - obveznice 6. emisija515.6.2017.19.6.2017.4.7.2017.4,004,00100,00
RSBD-O-ERepublika Srpska 6% 18/06/19315.6.2017.18.6.2017.3.7.2017.236,0036,00400,00
SPSD-O-AOpština Šipovo1016.6.2017.20.6.2017.5.7.2017.7,036107652,2167558858,51653059
TPPD-O-AToplana a.d. Prijedor4223.6.2017.27.6.2017.12.7.2017.1,161084790,427740372,59356342
PPMK-O-CPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka2226.6.2017.28.6.2017.13.7.2017.3,750,4166666746,66666667
RSBD-O-CRepublika Srpska 6% 29/06/191027.6.2017.29.6.2017.14.7.2017.3,003,00100,00
BLKB-O-BBanka Srpske a.d. Banja Luka - u stečaju1328.6.2017.30.6.2017.15.7.2017.27,002,0025,00
RSRS-O-ARepublika Srpska - izmirenje ratne štete 1928.6.2017.30.6.2017.15.7.2017.0,11050,01050,60
PPMK-O-DPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka123.7.2017.5.7.2017.20.7.2017.4,0277780,69444480,00
RS16-T07Republika Srpska - trezorski zapisi 12M 04/07/1713.7.2017.4.7.2017.4.7.2017.10.000,000,000,00
PPMK-O-BPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka336.7.2017.9.7.2017.24.7.2017.0,91666750,9166675100,00
RSBD-O-JRepublika Srpska 4% 08/07/1926.7.2017.8.7.2017.23.7.2017.280,0030,00500,00
KLPL-O-AKaldera Company d.o.o. Laktaši 67.7.2017.11.7.2017.26.7.2017.8,718455715,0805487181,03790543
PMRO-O-AUniverzitet PIM Banja Luka413.7.2017.16.7.2017.31.7.2017.10,936596675,82703333979,74137
UNMR-O-AUnis fabrika cijevi a.d. Derventa - obveznice1213.7.2017.15.7.2017.30.7.2017.0,074218750,011718750,25
OSFO-O-AOpština Srbac - druga emisija1314.7.2017.18.7.2017.2.8.2017.3,003,00100,00
OKFO-O-AOpština Kneževo1318.7.2017.20.7.2017.4.8.2017.3,003,00100,00
OPNS-O-AOpština Petrovo1124.7.2017.26.7.2017.10.8.2017.8,85263392,2654428868,92757178
TPPD-O-AToplana a.d. Prijedor4325.7.2017.27.7.2017.11.8.2017.1,161084790,4234624571,85594108
PPMK-O-CPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka2326.7.2017.28.7.2017.12.8.2017.3,722222220,3888888943,33333333
GRRZ-O-AOpština Gradiška - druga emisija1327.7.2017.31.7.2017.15.8.2017.3,003,00100,00
RSDS-O-ERepublika Srpska - stara devizna štednja 5827.7.2017.30.7.2017.6.8.2017.0,103750,003750,20
RSBD-O-SRepublika Srpska 4% 03/08/2111.8.2017.3.8.2017.6.8.2017.40,0040,001.000,00
OLKI-O-BOpština Lopare - druga emisija133.8.2017.7.8.2017.22.8.2017.7,503335711,7498614346,09426143
PPMK-O-DPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka133.8.2017.5.8.2017.20.8.2017.4,000,66666776,666667
RS17-T02Republika Srpska - trezorski zapisi 6M 04/08/1713.8.2017.4.8.2017.4.8.2017.10.000,000,000,00
PPMK-O-BPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka347.8.2017.9.8.2017.24.8.2017.0,91666750,9166675100,00
NGRD-O-AOpština Novi Grad139.8.2017.11.8.2017.26.8.2017.5,9845342,54516378,005843
PMRO-O-AUniverzitet PIM Banja Luka514.8.2017.16.8.2017.31.8.2017.10,936596675,79680333974,60158
TPBL-O-AToplana a.d. Banja Luka - obveznice 1. emisija717.8.2017.21.8.2017.21.8.2017.3,503,50100,00
RSDS-O-GRepublika Srpska - stara devizna štednja 7218.8.2017.22.8.2017.29.8.2017.0,111250,011250,80
PPMK-O-CPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka2424.8.2017.28.8.2017.12.9.2017.3,694444440,3611111140,00
TPPD-O-AToplana a.d. Prijedor4424.8.2017.27.8.2017.11.9.2017.1,161084790,4191596671,11401595
KSFO-O-AOpština Kostajnica - prva emisija1231.8.2017.2.9.2017.17.9.2017.5,329323892,29008573,29691889
PPMK-O-EPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka131.8.2017.2.9.2017.17.9.2017.0,8333330,833333100,00
PPMK-O-DPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka141.9.2017.5.9.2017.20.9.2017.3,9722220,63888973,333333
RSDS-O-DRepublika Srpska - stara devizna štednja 4101.9.2017.5.9.2017.12.9.2017.0,101250,001250,00
RSBD-O-TRepublika Srpska 4,5% 07/09/2315.9.2017.7.9.2017.10.9.2017.45,0045,001.000,00
PPMK-O-BPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka357.9.2017.9.9.2017.24.9.2017.0,91666750,9166675100,00
RS17-T03Republika Srpska - trezorski zapisi 6M 08/09/1717.9.2017.8.9.2017.8.9.2017.10.000,000,000,00
RSDS-O-FRepublika Srpska - stara devizna štednja 6613.9.2017.15.9.2017.22.9.2017.0,106250,006250,40
PMRO-O-AUniverzitet PIM Banja Luka614.9.2017.16.9.2017.1.10.2017.10,936596675,76639333969,43137
SMFO-O-AOpština Šamac1614.9.2017.18.9.2017.3.10.2017.8,8224891,19363432,833308
BOSK-O-ABoska RK a.d. Banja Luka - obveznice620.9.2017.22.9.2017.7.10.2017.12,416666674,0833333350,00
OSBD-O-AOpština Osmaci1221.9.2017.23.9.2017.8.10.2017.10,272411430,9736342919,54964857
PPMK-O-APrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka321.9.2017.25.9.2017.10.10.2017.11,0011,00100,00
RSBD-O-FRepublika Srpska 6% 24/09/18321.9.2017.24.9.2017.9.10.2017.280,0030,00250,00
RSRS-O-HRepublika Srpska - izmirenje ratne štete 8421.9.2017.25.9.2017.10.10.2017.0,1150,0150,90
RSRS-O-IRepublika Srpska - izmirenje ratne štete 9322.9.2017.26.9.2017.11.10.2017.0,0150,0151,00
TPPD-O-AToplana a.d. Prijedor4525.9.2017.27.9.2017.12.10.2017.1,161084790,4148317670,36776291
PPMK-O-CPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka2526.9.2017.28.9.2017.13.10.2017.3,666666670,3333333336,66666667
PPMK-O-EPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka228.9.2017.2.10.2017.17.10.2017.0,8333330,833333100,00
OSRM-O-AOpština Srbac - prva emisija142.10.2017.4.10.2017.19.10.2017.3,983623331,93843275,49209267
PPMK-O-DPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka153.10.2017.5.10.2017.20.10.2017.3,9444440,61111170,00
RS17-T04Republika Srpska - trezorski zapisi 6M 04/10/1713.10.2017.4.10.2017.4.10.2017.10.000,000,000,00
OLKI-O-AOpština Lopare - prva emisija145.10.2017.8.10.2017.23.10.2017.7,503335711,5556814340,14660714
OZRN-O-AOpština Zvornik125.10.2017.7.10.2017.22.10.2017.6,956761331,79655148,070933
PPMK-O-BPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka365.10.2017.9.10.2017.24.10.2017.0,91666750,9166675100,00
OTKP-O-AOpština Trnovo1110.10.2017.12.10.2017.27.10.2017.5,904741182,6354294184,57833412
PMRO-O-AUniverzitet PIM Banja Luka712.10.2017.16.10.2017.31.10.2017.10,936596675,73580333964,23058
KDRF-O-AOpština Kozarska Dubica119.10.2017.22.10.2017.27.10.2017.0,960396020,47599,514604
RSBD-O-KRepublika Srpska 4,25% 21/10/20219.10.2017.21.10.2017.5.11.2017.234,0034,00600,00
RSBD-O-BRepublika Srpska 6% 26/04/191124.10.2017.26.10.2017.10.11.2017.3,003,00100,00
TPPD-O-AToplana a.d. Prijedor4625.10.2017.27.10.2017.11.11.2017.1,161084790,4104786269,61715674
PPMK-O-CPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka2626.10.2017.28.10.2017.12.11.2017.3,638888890,3055555633,33333333
RSRS-O-CRepublika Srpska - izmirenje ratne štete 3826.10.2017.30.10.2017.14.11.2017.0,11050,01050,60
PPMK-O-EPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka331.10.2017.2.11.2017.17.11.2017.0,8333330,833333100,00
RSBD-O-URepublika Srpska 4% 03/11/2111.11.2017.3.11.2017.6.11.2017.40,0040,001.000,00
PPMK-O-DPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka162.11.2017.5.11.2017.20.11.2017.3,9166670,58333366,666667
PPMK-O-BPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka377.11.2017.9.11.2017.24.11.2017.0,91666750,9166675100,00
PMRO-O-AUniverzitet PIM Banja Luka814.11.2017.16.11.2017.1.12.2017.10,936596675,70503958,99901
RSBD-O-ARepublika Srpska 5% 18/11/181216.11.2017.18.11.2017.3.12.2017.2,502,50100,00
KDRF-O-AOpština Kozarska Dubica220.11.2017.22.11.2017.27.11.2017.0,960396020,4726943799,026902
RSRS-O-KRepublika Srpska - izmirenje ratne štete 11120.11.2017.22.11.2017.7.12.2017.0,0150,0151,00
BNIF-O-AOpština Bijeljina1623.11.2017.25.11.2017.10.12.2017.6,956761451,0638556425,62874327
KSIN-O-AOpština Kostajnica - druga emisija1123.11.2017.25.11.2017.10.12.2017.5,329322222,1989069470,16650556
TPPD-O-AToplana a.d. Prijedor4723.11.2017.27.11.2017.12.12.2017.1,161084790,4061000868,86217203
PPMK-O-CPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka2724.11.2017.28.11.2017.13.12.2017.3,611111110,2777777830,00
ISKP-O-AOpština Istočni Stari Grad1530.11.2017.4.12.2017.19.12.2017.8,852631,4386940,542472
PPMK-O-EPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka430.11.2017.2.12.2017.17.12.2017.0,8333330,833333100,00
RSBD-O-GRepublika Srpska 5,5% 03/12/19330.11.2017.3.12.2017.18.12.2017.233,0033,00400,00
PPMK-O-DPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka171.12.2017.5.12.2017.20.12.2017.3,8888890,55555663,333333
RSBD-O-VRepublika Srpska 4,5% 07/12/2315.12.2017.7.12.2017.10.12.2017.45,0045,001.000,00
OBDI-O-AOpština Brod157.12.2017.11.12.2017.26.12.2017.6,95676151,25624831,521649
OKVI-O-AOpština Kotor Varoš157.12.2017.10.12.2017.25.12.2017.8,8526341,43869240,542471
PPMK-O-BPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka387.12.2017.9.12.2017.24.12.2017.0,91666750,9166675100,00
RS17-T05Republika Srpska - trezorski zapisi 6M 08/12/1718.12.2017.8.12.2017.8.12.2017.10.000,000,000,00
RSOD-O-BRepublika Srpska - obaveze dobavljačima 2913.12.2017.15.12.2017.30.12.2017.0,11050,01050,60
RSRS-O-BRepublika Srpska - izmirenje ratne štete 2913.12.2017.15.12.2017.30.12.2017.0,11050,01050,60
PMRO-O-AUniverzitet PIM Banja Luka914.12.2017.16.12.2017.31.12.2017.10,936596675,67407667953,73649
RSRS-O-JRepublika Srpska - izmirenje ratne štete 10214.12.2017.18.12.2017.2.1.2018.0,0150,0151,00
NOVB-O-FNova Banka a.d. Banja Luka - obveznice 6. emisija615.12.2017.19.12.2017.3.1.2018.4,004,00100,00
SPSD-O-AOpština Šipovo1118.12.2017.20.12.2017.4.1.2018.7,036107652,0480788253,52850176
KDRF-O-AOpština Kozarska Dubica320.12.2017.22.12.2017.27.12.2017.0,960396020,4703777998,536884
RSIO-O-ARepublika Srpska - opšte obaveze920.12.2017.22.12.2017.6.1.2018.0,11050,01050,60
RSRS-O-GRepublika Srpska - izmirenje ratne štete 7521.12.2017.24.12.2017.8.1.2018.0,11350,01350,80
TPBL-O-BToplana a.d. Banja Luka - obveznice 2. emisija125.12.2017.27.12.2017.11.1.2018.3,503,50100,00
TPPD-O-AToplana a.d. Prijedor4825.12.2017.27.12.2017.11.1.2018.1,161084790,40169668,10278324
PPMK-O-CPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka2826.12.2017.28.12.2017.12.1.2018.3,583333330,2526,66666667
RSBD-O-CRepublika Srpska 6% 29/06/191127.12.2017.29.12.2017.13.1.2018.3,003,00100,00
BLKB-O-BBanka Srpske a.d. Banja Luka - u stečaju1428.12.2017.30.12.2017.14.1.2018.26,001,000,00
RSBD-O-LRepublika Srpska 3,5% 30/12/20228.12.2017.30.12.2017.14.1.2018.228,0028,00600,00
RSOD-O-ARepublika Srpska - obaveze dobavljačima 11028.12.2017.31.12.2017.15.1.2018.0,1090,0090,50
PPMK-O-EPrvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka529.12.2017.2.1.2018.17.1.2018.0,8333330,833333100,00