Spisak delistiranih hartija

Pretraga delistiranih hartija
Oznaka/Naziv:
Izbor tržišnog segmenta
Oznaka HOVNaziv HOVDatum delistiranja
BLBP-R-A ZAIF u preoblikovanju BLB - profit a.d. Banja Luka 2.8.2018.
VBIP-R-A ZMIF u preoblikovanju VB fond a.d. Banja Luka 2.8.2018.
ZPTP-R-A ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka 29.9.2017.
KRIP-R-A ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka 22.9.2017.

Pretraga po prvom slovu

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V Z

Pretraga po nazivu hartije

Unesite bar jedno slovo iz oznake ili naziva HOV.

Hartije iz indeksa

BIRS FIRS ERS10

Upravni ili nadzorni odbor

Unesite bar tri slova iz imena člana upravnog ili nadzornog odbora.

Akcionari

Unesite bar tri slova iz naziva akcionara.