Bilećanka a.d. Bileća - u stečaju - Zaključen stečajni postupak

Izvor:  Službeni glasnik RS 87/2023

Okružni privredni sud u Trebinju, stečajni sudija Mirjana Kokotović, u stečajnom postupku nad imovinom poslovnog subjekta: Stečajna masa stečajnog dužnika "Bilećanka" tekstilni kombinat a.d. Bileća, Peka Pavlovića bb, Bileća, JIB 4404894280008, 12.9.2023. godine donio je sljedeće

RJEŠENjE

1. Zaključuje se stečajni postupak nad imovinom pravnog lica: Stečajna masa stečajnog dužnika "Bilećanka" tekstilni kombinat a.d. Bileća, Peka Pavlovića bb, Bileća.

2. Knjigovodstvena dokumentacija, evidencije i ostala dokumentacija stečajnog dužnika po pravosnažnosti predmetnog rješenja ostaju na čuvanju kod stečajnog upravnika Laza Đurđevića iz Šamca, koji je dužan istu čuvati u skladu sa zakonskim propisima.

3. Ovo rješenje će se objaviti u "Službenom glasniku Republike Srpske", na internet stranici i oglasnoj tabli Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka, kao i na oglasnoj tabli Suda.

4. Po pravosnažnosti ovog rješenja, isto će se dostaviti Registru poslovnih subjekata ovog suda, kome se nalaže brisanje stečajnog dužnika iz sudskog registra.

5. Obavještavaju se stečajni dužnik, stečajni upravnik i stečajni povjerioci da pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju osam dana nakon objavljivanja ovog rješenja u "Službenom glasniku Republike Srpske".


(62 0 St 007630 10 St-su)

 

 Prečice: BILE