Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
BVRU-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
BVRU-R-A 20175.6.2019.705.6040,0210  30.9.2019.26.6.2019.25.6.2019.
BVRU-R-A 20164.4.2018.1.428.8160,0425   25.4.2018.24.4.2018.
BVRU-R-A 201520.6.2017.952.4640,0283   10.7.2017.7.7.2017.
BVRU-R-A 20146.6.2016.863.5210,0257  30.9.2016.27.6.2016.24.6.2016.
BVRU-R-A 20135.6.2015.817.4820,0243  30.9.2015.26.6.2015.25.6.2015.
BVRU-R-A 20126.6.2014.644.4210,0192  30.9.2014.27.6.2014.25.6.2014.
BVRU-R-A 201221.6.2013.800.2370,0238  30.9.2013.12.7.2013.10.7.2013.
BVRU-R-A 20112.7.2012.235.2010,0070  30.9.2012.23.7.2012.19.7.2012.
BVRU-R-A 201011.5.2011.  1.519.0640,0474 3.6.2011.1.6.2011.
BVRU-R-A 200818.3.2009.  1.000.0000,0356 9.4.2009.7.4.2009.
BVRU-R-A 2007   1.000.0000,0369 11.6.2008.9.6.2008.
BVRU-R-A 2006   500.0000,0188 14.4.2007.11.4.2007.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 50.555.019 50.639.610
Tekuća sredstva 8.723.124 6.087.481
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 6.035.787 2.576.703
Aktivna vremenska razgraničenja 275.471 723.485
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 59.278.143 56.727.091
Pasiva
Kapital 50.821.976 46.509.039
Osnovni kapital 33.600.177 33.600.177
Rezerve 4.483.906 4.483.906
Revalorizacione rezerve 5.258.643 5.258.643
Neraspoređeni dobitak 7.479.250 4.670.646
Rezervisanja 695.764 654.307
Dugoročne obaveze 4.370.639 6.117.090
Kratkoročne obaveze 3.389.764 3.446.655
Pasivna vremenska razgraničenja 168.599 129.009
Poslovna pasiva 59.278.143 56.727.091
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 15.515.088 9.809.680
EBITDA 6.589.383 599.582
Amortizacija 1.936.344 2.011.353
EBIT 4.653.039 -1.411.771
Rashodi kamata 1.114 92.562
Dobitak prije poreza 4.651.925 -1.504.333
Porezi iz dobitka 338.988 0
Neto dobitak 4.312.937 -1.504.333
Prosječan broj zaposlenih 276,17 364,31
Prihod po zaposlenom 56.179,48 26.926,74
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 17.319.367 11.291.777
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 12.779.512 10.961.392
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 4.539.855 330.385
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 304.624 86.590
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 9.553.090
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 304.624 -9.466.500
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 7.300.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.385.395
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.385.395 7.300.000
Ukupni prilivi gotovine 17.623.991 18.678.367
Ukupni odlivi gotovine 14.164.907 20.514.482
Neto priliv (odliv) gotovine 3.459.084 -1.836.115
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.576.703 4.412.818
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 6.035.787 2.576.703

Skraćeni finansijski pokazatelji [BVRU-R-A]

P/S 2,0076
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1284
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 7,2218
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,5126
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6129
Tržišna kapitalizacija 31.147.364
Prinos na aktivu (ROA) 7,44%
Prinos na kapital (ROE) 8,86%
Neto marža 27,80%
EBITDA marža 42,47%
Ukupan prihod 16.131.262