Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
GPIS-R-A 202231.5.2023.138.4290,0295  31.8.2023.21.6.2023.20.6.2023.
GPIS-R-A 202123.5.2022.146.1330,0312  31.7.2022.15.6.2022.14.6.2022.
GPIS-R-A 202029.6.2021.246.0980,0525  30.8.2021.20.7.2021.19.7.2021.
GPIS-R-A 201930.6.2020.133.5230,0583  30.8.2020.24.7.2020.23.7.2020.
GPIS-R-A 201826.6.2019.248.5460,0530  30.8.2019.22.7.2019.19.7.2019.
GPIS-R-A 201728.6.2018.253.4050,0540  31.8.2018.25.7.2018.24.7.2018.
GPIS-R-A 201531.5.2016.181.1870,0386  31.8.2016.22.6.2016.21.6.2016.
GPIS-R-A 201428.5.2015.142.1340,0303  30.8.2015.19.6.2015.18.6.2015.
GPIS-R-A 201128.6.2012.119.7280,0255  31.8.2012.25.7.2012.23.7.2012.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 7.118.254 7.332.135
Tekuća sredstva 1.415.167 1.278.070
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 541.003 384.735
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 8.533.421 8.610.205
Pasiva
Kapital 8.124.164 8.115.091
Osnovni kapital 4.990.620 4.990.620
Rezerve 363.251 347.014
Revalorizacione rezerve 2.472.188 2.515.087
Neraspoređeni dobitak 298.105 262.370
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 409.257 495.114
Kratkoročna razgraničenja 277.314 371.084
Bilansna pasiva 8.533.421 8.610.205
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 1.181.275 1.174.315
EBITDA 457.157 403.961
Amortizacija 290.169 264.218
EBIT 166.988 139.743
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 166.988 139.743
Porezi iz dobitka 11.781 20.271
Neto dobitak 155.207 119.472
Prosječan broj zaposlenih 1.416,00 1.433,00
Prihod po zaposlenom 834,23 819,48
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.493.509 1.432.386
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.154.795 1.049.767
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 338.714 382.619
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 6.417 3.876
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 51.153 635.260
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -44.736 -631.384
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 8.093 11.406
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 145.846 245.615
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -137.753 -234.209
Ukupni prilivi gotovine 1.508.019 1.447.668
Ukupni odlivi gotovine 1.351.794 1.930.642
Neto priliv (odliv) gotovine 156.225 -482.974
Gotovina na početku obračunskog perioda 384.735 867.657
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 134 77
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 91 25
Gotovina na kraju obračunskog perioda 541.003 384.735

Skraćeni finansijski pokazatelji [GPIS-R-A]

P/S 3,1965
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0331
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 24,3285
Dividenda po akciji 0,0295
Racio plaćanja dividende 0,8919
Dividendna stopa 3,67%
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,7320
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4648
Tržišna kapitalizacija 3.775.949
Prinos na aktivu (ROA) 1,81%
Prinos na kapital (ROE) 1,91%
Neto marža 13,14%
EBITDA marža 38,70%
Ukupan prihod 1.330.924