Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
HETR-R-A 201523.12.2016.1.075.9050,0028  1.2.2017.16.1.2017.13.1.2017.
HETR-R-A 20145.11.2015.5.018.6320,0130  12.12.2015.27.11.2015.26.11.2015.
HETR-R-A 201326.8.2014.10.114.5730,0263  3.10.2014.16.9.2014.12.9.2014.
HETR-R-A 20124.10.2013.7.413.2950,0192  18.11.2013.4.11.2013.31.10.2013.
HETR-R-A 201014.10.2011.9.276.7490,0241  23.11.2011.7.11.2011.3.11.2011.
HETR-R-A 200916.7.2010.6.534.4990,0170  13.9.2010.19.8.2010.17.8.2010.
HETR-R-A 2006 2.459.6190,0061  22.1.2008.21.1.2008.17.1.2008.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 1.132.365.429 1.104.236.306
Tekuća sredstva 22.777.029 11.642.119
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 685.467 769.130
Kratkoročna razgraničenja 786.998 702.573
Bilansna aktiva 1.156.956.629 1.118.934.219
Pasiva
Kapital 1.060.683.295 1.035.840.447
Osnovni kapital 567.159.202 570.732.283
Rezerve 77.189.911 71.122.904
Revalorizacione rezerve 307.656.025 312.631.553
Neraspoređeni dobitak 108.678.157 81.353.707
Rezervisanja 6.157.021 9.518.724
Dugoročne obaveze 42.084.812 32.894.168
Kratkoročne obaveze 26.921.881 20.554.012
Kratkoročna razgraničenja 55
Bilansna pasiva 1.156.956.629 1.118.934.219
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 86.583.512 90.231.101
EBITDA 47.467.166 45.393.098
Amortizacija 17.672.803 17.753.945
EBIT 29.794.363 27.639.153
Rashodi kamata 2.184.773 1.221.364
Dobitak prije poreza 27.609.590 26.417.789
Porezi iz dobitka 2.377.849 2.601.744
Neto dobitak 25.231.741 23.816.045
Prosječan broj zaposlenih 631,00 625,00
Prihod po zaposlenom 137.216,34 144.369,76
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 96.778.016 85.268.253
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 66.999.189 61.936.510
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 29.778.827 23.331.743
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 11.002.135 858.239
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 60.153.441 121.384.049
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -49.151.306 -120.525.810
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 39.824.401 99.966.680
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 20.535.584 2.075.735
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 19.288.817 97.890.945
Ukupni prilivi gotovine 147.604.552 186.093.172
Ukupni odlivi gotovine 147.688.214 185.396.294
Neto priliv (odliv) gotovine -83.662 696.878
Gotovina na početku obračunskog perioda 769.130 72.249
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 3
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 1
Gotovina na kraju obračunskog perioda 685.467 769.130

Skraćeni finansijski pokazatelji [HETR-R-A]

P/S 2,6922
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0445
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 9,2385
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,8702
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2198
Tržišna kapitalizacija 233.102.432
Prinos na aktivu (ROA) 2,22%
Prinos na kapital (ROE) 2,41%
Neto marža 29,14%
EBITDA marža 54,82%
Ukupan prihod 94.615.470