Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
MRDN-R-A 202228.4.2023.700.0000,0949  26.6.2023.23.6.2023.22.6.2023.
MRDN-R-A 202029.4.2021.500.0000,0638  1.6.2021.21.5.2021.20.5.2021.
MRDN-R-A 20193.6.2020.650.0000,0829  1.7.2020.25.6.2020.24.6.2020.
MRDN-R-A 201830.4.2019.650.0000,0880   22.5.2019.21.5.2019.
MRDN-R-A 201618.12.2018.560.0000,0758  10.1.2019.8.1.2019.4.1.2019.
MRDN-R-A 20155.4.2016.350.0000,0446  3.5.2016.28.4.2016.27.4.2016.
MRDN-R-A 20108.4.2014.294.0000,0375  30.4.2014.29.4.2014.25.4.2014.
MRDN-R-A 201018.4.2012.250.0000,0319  10.5.2012.9.5.2012.4.5.2012.
MRDN-R-A 200828.4.2009.  1.568.5160,2000 20.5.2009.18.5.2009.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 21.372.277 20.773.773
Tekuća sredstva 8.516.227 8.345.221
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 264.461 160.215
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 29.888.504 29.118.994
Pasiva
Kapital 12.604.915 11.454.508
Osnovni kapital 7.842.578 7.842.578
Rezerve 913.956 913.956
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 3.705.063 2.554.656
Rezervisanja 509.275 493.084
Dugoročne obaveze 8.413.913 9.036.756
Kratkoročne obaveze 8.360.401 8.134.646
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 29.888.504 29.118.994
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 16.667.099 13.789.456
EBITDA 2.945.377 2.123.303
Amortizacija 1.318.944 847.678
EBIT 1.626.433 1.275.625
Rashodi kamata 389.367 130.288
Dobitak prije poreza 1.237.066 1.145.337
Porezi iz dobitka 68.658 187.951
Neto dobitak 1.168.408 957.386
Prosječan broj zaposlenih 175,00 161,00
Prihod po zaposlenom 95.240,57 85.648,80
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 205.420.424 173.903.202
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 203.340.809 170.623.126
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.079.615 3.280.076
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 268.304 315.494
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.455.210 8.398.175
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -1.186.906 -8.082.681
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 17.534.827 25.318.572
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 18.323.290 20.566.501
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -788.463 4.752.071
Ukupni prilivi gotovine 223.223.555 199.537.268
Ukupni odlivi gotovine 223.119.309 199.587.802
Neto priliv (odliv) gotovine 104.246 -50.534
Gotovina na početku obračunskog perioda 160.215 210.749
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 264.461 160.215

Skraćeni finansijski pokazatelji [MRDN-R-A]

P/S 0,3529
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1490
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 5,0341
Dividenda po akciji 0,0893
Racio plaćanja dividende 0,5991
Dividendna stopa 11,90%
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,6072
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4666
Tržišna kapitalizacija 5.881.934
Prinos na aktivu (ROA) 3,96%
Prinos na kapital (ROE) 9,71%
Neto marža 7,01%
EBITDA marža 17,67%
Ukupan prihod 17.452.778