Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
TGTN-R-A 202126.4.2022.2.502.8092,5800  30.9.2022.20.5.2022.19.5.2022.
TGTN-R-A 202026.4.2021.1.552.1301,6000  30.9.2021.20.5.2021.19.5.2021.
TGTN-R-A 201928.4.2020.970.0811,0000  30.9.2020.20.5.2020.19.5.2020.
TGTN-R-A 20183.5.2019.970.0811,0000  30.9.2019.10.5.2019.8.5.2019.
TGTN-R-A 201711.4.2018.795.4660,8200  30.9.2018.10.5.2018.8.5.2018.
TGTN-R-A 201627.4.2017.795.4660,8200  30.9.2017.10.5.2017.8.5.2017.
TGTN-R-A 201528.4.2016.795.4660,8200  30.9.2016.10.5.2016.6.5.2016.
TGTN-R-A 201430.4.2015.582.0500,6000  30.9.2015.15.5.2015.14.5.2015.
TGTN-R-A 201315.4.2014.504.4420,5200  30.9.2014.15.5.2014.13.5.2014.
TGTN-R-A 201230.4.2013.292.0240,3000  30.9.2013.31.5.2013.29.5.2013.
TGTN-R-A 201125.4.2012.145.5120,1500  30.9.2012.31.5.2012.29.5.2012.
TGTN-R-A 201028.4.2011.203.7170,2100  30.9.2011.31.5.2011.27.5.2011.
TGTN-R-A 200916.4.2010.407.4340,4200  10.6.2010.24.5.2010.21.5.2010.
TGTN-R-A 200816.4.2009.407.4340,4200  10.6.2009.24.5.2009.20.5.2009.
TGTN-R-A 2007 504.4420,5200  5.6.2008.12.5.2008.7.5.2008.
TGTN-R-A 2006 339.5280,3500  10.6.2007.24.5.2007.22.5.2007.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 4.344.776 3.950.179
Tekuća sredstva 8.810.782 7.863.847
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.364.144 611.266
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 13.155.558 11.814.026
Pasiva
Kapital 12.746.152 11.191.654
Osnovni kapital 970.081 970.081
Rezerve 7.680.472 7.468.471
Revalorizacione rezerve 814.281 814.281
Neraspoređeni dobitak 3.147.525 2.107.028
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 409.406 622.372
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 13.155.558 11.814.026
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 8.411.359 5.961.810
EBITDA 3.522.197 2.352.081
Amortizacija 400.130 399.576
EBIT 3.122.067 1.952.505
Rashodi kamata 2.412 0
Dobitak prije poreza 3.119.655 1.952.505
Porezi iz dobitka 315.028 188.374
Neto dobitak 2.804.627 1.764.131
Prosječan broj zaposlenih 24,00 22,00
Prihod po zaposlenom 350.473,29 270.991,36
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.773.732 6.346.841
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.355.625 4.609.115
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.418.107 1.737.726
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 640.569 57.012
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 770.420 505.146
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -129.851 -448.134
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.535.378 1.040.704
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.535.378 -1.040.704
Ukupni prilivi gotovine 10.414.301 6.403.853
Ukupni odlivi gotovine 9.661.423 6.154.965
Neto priliv (odliv) gotovine 752.878 248.888
Gotovina na početku obračunskog perioda 611.266 362.378
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.364.144 611.266

Skraćeni finansijski pokazatelji [TGTN-R-A]

P/S 2,3066
Neto dobitak po akciji (EPS) 2,8911
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 6,9177
Dividenda po akciji 2,5800
Racio plaćanja dividende 0,8924
Dividendna stopa 12,90%
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 13,1393
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,5222
Tržišna kapitalizacija 19.401.620
Prinos na aktivu (ROA) 22,46%
Prinos na kapital (ROE) 23,43%
Neto marža 33,34%
EBITDA marža 41,87%
Ukupan prihod 8.501.306