Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
TLKM-R-A 202223.12.2022.39.685.3820,0808  20.1.2023.13.1.2023.12.1.2023.
TLKM-R-A 202124.6.2022.45.106.8620,0918  22.7.2022.15.7.2022.14.7.2022.
TLKM-R-A 20219.12.2021.29.195.0560,0594  31.12.2021.30.12.2021.29.12.2021.
TLKM-R-A 202021.6.2021.48.212.7560,0981  20.7.2021.12.7.2021.9.7.2021.
TLKM-R-A 20204.12.2020.16.166.7640,0329  31.12.2020.25.12.2020.24.12.2020.
TLKM-R-A 201925.6.2020.43.575.7580,0887  24.7.2020.16.7.2020.15.7.2020.
TLKM-R-A 20195.12.2019.17.449.9480,0355  27.12.2019.26.12.2019.25.12.2019.
TLKM-R-A 20183.6.2019.38.445.8210,0782  25.6.2019.24.6.2019.21.6.2019.
TLKM-R-A 20187.12.2018.22.571.6910,0459  28.12.2018.27.12.2018.26.12.2018.
TLKM-R-A 20176.6.2018.34.630.3280,0705  28.6.2018.27.6.2018.26.6.2018.
1234

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 1.216.246.967 1.190.685.553
Tekuća sredstva 139.504.816 134.835.371
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 19.548.771 16.162.587
Kratkoročna razgraničenja 18.567.609 18.004.049
Bilansna aktiva 1.356.249.952 1.325.986.124
Pasiva
Kapital 680.882.640 683.403.529
Osnovni kapital 491.383.755 491.383.755
Rezerve 146.933.266 146.933.266
Revalorizacione rezerve -18.036 -20.354
Neraspoređeni dobitak 42.583.655 45.106.862
Rezervisanja 6.094.492 6.010.281
Dugoročne obaveze 254.312.413 281.240.761
Kratkoročne obaveze 407.967.228 352.084.664
Kratkoročna razgraničenja 34.262.095 34.775.487
Bilansna pasiva 1.356.249.952 1.325.986.124
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 438.454.205 428.660.412
EBITDA 217.997.992 204.732.419
Amortizacija 117.683.537 113.285.954
EBIT 100.314.455 91.446.465
Rashodi kamata 7.961.969 8.192.872
Dobitak prije poreza 92.352.486 83.253.593
Porezi iz dobitka 10.083.449 8.951.675
Neto dobitak 82.269.037 74.301.918
Prosječan broj zaposlenih 2.064,00 2.080,00
Prihod po zaposlenom 212.429,36 206.086,74
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 419.787.329 429.936.174
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 214.920.621 213.828.286
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 204.866.708 216.107.888
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 5.019.663 12.846.506
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 78.143.879 101.238.614
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -73.124.216 -88.392.108
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 185.958.446 28.500.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 314.314.754 145.112.204
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -128.356.308 -116.612.204
Ukupni prilivi gotovine 610.765.438 471.282.680
Ukupni odlivi gotovine 607.379.254 460.179.104
Neto priliv (odliv) gotovine 3.386.184 11.103.576
Gotovina na početku obračunskog perioda 16.162.587 5.059.011
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 19.548.771 16.162.587

Skraćeni finansijski pokazatelji [TLKM-R-A]

P/S 1,5018
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1674
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 8,0037
Dividenda po akciji 0,0808
Racio plaćanja dividende 0,4824
Dividendna stopa 6,03%
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3856
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,9671
Tržišna kapitalizacija 658.454.232
Prinos na aktivu (ROA) 6,13%
Prinos na kapital (ROE) 12,06%
Neto marža 18,76%
EBITDA marža 49,72%
Ukupan prihod 466.487.352