Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TLKM-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
TLKM-R-A 20176.12.2017.25.424.2960,0517  28.12.2017.27.12.2017.26.12.2017.
TLKM-R-A 20165.6.2017.38.950.3240,0793  27.6.2017.26.6.2017.23.6.2017.
TLKM-R-A 20167.12.2016.31.220.0300,0635  29.12.2016.28.12.2016.27.12.2016.
TLKM-R-A 20152.6.2016.38.452.6930,0783  24.6.2016.23.6.2016.22.6.2016.
TLKM-R-A 20157.12.2015.43.036.1820,0876  29.12.2015.28.12.2015.25.12.2015.
TLKM-R-A 20145.6.2015.59.106.9790,1203  29.6.2015.26.6.2015.25.6.2015.
TLKM-R-A 20145.12.2014.47.296.4680,0963  29.12.2014.26.12.2014.24.12.2014.
TLKM-R-A 201326.5.2014.54.212.6100,1103  17.6.2014.16.6.2014.12.6.2014.
TLKM-R-A 20137.11.2013.46.083.8760,0938  29.11.2013.28.11.2013.26.11.2013.
TLKM-R-A 201219.4.2013.56.810.4520,1156  13.5.2013.10.5.2013.7.5.2013.
TLKM-R-A 20126.12.2012.53.153.0450,1082  28.12.2012.27.12.2012.25.12.2012.
TLKM-R-A 201127.4.2012.56.857.4530,1157  21.5.2012.18.5.2012.16.5.2012.
TLKM-R-A 20115.12.2011.47.317.4460,0963  28.12.2011.26.12.2011.22.12.2011.
TLKM-R-A 20106.6.2011.56.986.1240,1160  28.6.2011.27.6.2011.23.6.2011.
TLKM-R-A 20106.12.2010.55.828.8750,1136  28.12.2010.27.12.2010.23.12.2010.
TLKM-R-A 200929.10.2010.28.616.7850,0582  24.11.2010.20.11.2010.17.11.2010.
TLKM-R-A 20094.6.2010.50.000.0000,1018  28.6.2010.26.6.2010.23.6.2010.
TLKM-R-A 20098.5.2009.48.884.7690,0995  15.5.2009.8.5.2009.6.5.2009.
TLKM-R-A 20083.4.2009.113.249.0280,2304  27.4.2009.24.4.2009.22.4.2009.
TLKM-R-A 2007 22.541.2400,0459  22.7.2008.21.7.2008.17.7.2008.
TLKM-R-A 2006 50.000.0000,1018  12.6.2007.11.6.2007.7.6.2007.
TLKM-R-A 2005 70.000.0000,1424  24.6.2006.23.6.2006.21.6.2006.
TLKM-R-A 2004 30.769.2300,068041.000.0000,091017.6.2005.16.6.2005.14.6.2005.
TLKM-R-A 2003 23.000.0000,058054.184.9200,136821.6.2004.20.6.2004.22.6.2004.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2016 2015
Aktiva
Stalna sredstva 710.707.842 700.915.912
Tekuća sredstva 145.318.974 159.256.154
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 28.140.074 40.035.869
Aktivna vremenska razgraničenja 22.913.375 25.060.421
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 856.026.816 860.172.066
Pasiva
Kapital 677.266.347 676.768.062
Osnovni kapital 491.383.755 491.383.755
Rezerve 146.933.266 146.933.266
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 38.950.324 38.452.693
Rezervisanja 6.280.282 6.573.544
Dugoročne obaveze 38.196.003 31.050.231
Kratkoročne obaveze 134.284.184 145.780.229
Pasivna vremenska razgraničenja 25.955.917 45.713.209
Poslovna pasiva 856.026.816 860.172.066
Skraćeni bilans uspjeha 2016 2015
Prihod od prodaje 439.581.537 453.455.443
EBITDA 177.272.916 183.845.793
Amortizacija 99.097.997 92.685.501
EBIT 78.174.919 91.160.292
Rashodi kamata 309.959 443.650
Dobitak prije poreza 77.864.960 90.716.642
Porezi iz dobitka 7.694.606 9.227.767
Neto dobitak 70.170.354 81.488.875
Prosječan broj zaposlenih 2.129,00 2.146,00
Prihod po zaposlenom 206.473,24 211.302,63
Skraćeni bilans novčanih tokova 2016 2015
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 438.302.036 445.156.794
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 283.428.058 282.711.188
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 154.873.978 162.445.606
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 2.732.720 19.067.803
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 84.608.344 114.679.253
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -81.875.624 -95.611.450
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 84.894.149 109.788.435
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -84.894.149 -109.788.435
Ukupni prilivi gotovine 441.034.756 464.224.597
Ukupni odlivi gotovine 452.930.551 507.178.876
Neto priliv (odliv) gotovine -11.895.795 -42.954.279
Gotovina na početku obračunskog perioda 40.035.869 82.990.148
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 28.140.074 40.035.869

Skraćeni finansijski pokazatelji [TLKM-R-A]

P/S 1,1737
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1428
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 7,3529
Dividenda po akciji 0,1428
Racio plaćanja dividende 1,0000
Dividendna stopa 13,60%
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3783
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,7618
Tržišna kapitalizacija 515.952.943
Prinos na aktivu (ROA) 8,18%
Prinos na kapital (ROE) 10,36%
Neto marža 15,96%
EBITDA marža 40,33%
Ukupan prihod 447.766.497