Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
MRDN-R-A 202318.4.2024.400.0000,0542  15.5.2024.13.5.2024.10.5.2024.
MRDN-R-A 202228.4.2023.700.0000,0949  26.6.2023.23.6.2023.22.6.2023.
MRDN-R-A 202029.4.2021.500.0000,0638  1.6.2021.21.5.2021.20.5.2021.
MRDN-R-A 20193.6.2020.650.0000,0829  1.7.2020.25.6.2020.24.6.2020.
MRDN-R-A 201830.4.2019.650.0000,0880   22.5.2019.21.5.2019.
MRDN-R-A 201618.12.2018.560.0000,0758  10.1.2019.8.1.2019.4.1.2019.
MRDN-R-A 20155.4.2016.350.0000,0446  3.5.2016.28.4.2016.27.4.2016.
MRDN-R-A 20108.4.2014.294.0000,0375  30.4.2014.29.4.2014.25.4.2014.
MRDN-R-A 201018.4.2012.250.0000,0319  10.5.2012.9.5.2012.4.5.2012.
MRDN-R-A 200828.4.2009.  1.568.5160,2000 20.5.2009.18.5.2009.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 21.969.269 21.372.277
Tekuća sredstva 10.648.293 8.516.227
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 452.957 264.461
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 32.617.562 29.888.504
Pasiva
Kapital 12.818.573 12.604.915
Osnovni kapital 7.842.578 7.842.578
Rezerve 913.956 913.956
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 4.062.039 3.705.063
Rezervisanja 893.007 509.275
Dugoročne obaveze 8.196.228 8.413.913
Kratkoročne obaveze 10.709.754 8.360.401
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 32.617.562 29.888.504
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 18.164.205 16.667.099
EBITDA 3.201.194 2.945.377
Amortizacija 1.429.470 1.318.944
EBIT 1.771.724 1.626.433
Rashodi kamata 520.752 389.367
Dobitak prije poreza 1.250.972 1.237.066
Porezi iz dobitka 175.996 68.658
Neto dobitak 1.074.976 1.168.408
Prosječan broj zaposlenih 182,00 175,00
Prihod po zaposlenom 99.803,32 95.240,57
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 215.672.025 205.420.424
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 215.029.476 203.340.809
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 642.549 2.079.615
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 184.215 268.304
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.051.165 1.455.210
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -866.950 -1.186.906
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 18.781.432 17.534.827
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 18.368.535 18.323.290
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 412.897 -788.463
Ukupni prilivi gotovine 234.637.672 223.223.555
Ukupni odlivi gotovine 234.449.176 223.119.309
Neto priliv (odliv) gotovine 188.496 104.246
Gotovina na početku obračunskog perioda 264.461 160.215
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 452.957 264.461

Skraćeni finansijski pokazatelji [MRDN-R-A]

P/S 0,3238
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1371
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 5,4717
Dividenda po akciji 0,0510
Racio plaćanja dividende 0,3721
Dividendna stopa 6,80%
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,6345
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4589
Tržišna kapitalizacija 5.881.934
Prinos na aktivu (ROA) 3,44%
Prinos na kapital (ROE) 8,46%
Neto marža 5,92%
EBITDA marža 17,62%
Ukupan prihod 18.907.515