Privredno društvo za komunalne usluge "ČISTOĆA" a.d. Banja Luka

Objave

4.9.2023. 13:50 Čistoća a.d. Banja Luka – Isključenje akcija sa službenog berzanskog tržišta i uvrštenje na slobodno tržište
28.7.2023. 08:05 Čistoća a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2023. godinu
28.6.2023. 13:19 Čistoća a.d. Banja Luka - Note uz finansijski izvještaj za 2022. godinu
1.6.2023. 13:53 Čistoća a.d. Banja Luka - Zapisnik sa 23. Skupštine akcionara
1.6.2023. 13:52 Čistoća a.d. Banja Luka - Izvještaj o značajnim događajima
1.6.2023. 13:51 Čistoća a.d. Banja Luka - odluke 23. Skupštine akcionara
27.4.2023. 15:26 Čistoća a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2023. godine
27.4.2023. 09:02 Čistoća a.d. Banja Luka - Izvještaj o poslovanju za 2022. godinu
27.4.2023. 09:02 Čistoća a.d. Banja Luka - Revizorski izvještaj za 2022. godinu
27.4.2023. 09:02 Čistoća a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 23. Skupštine akcionara
27.4.2023. 09:02 Čistoća a.d. Banja Luka saziva 23. redovnu Skupštinu akcionara
5.4.2023. 15:03 DUIF Kristal Invest a.d. - Obavještenje o prodaji akcija Čistoća a.d. Banja Luka
3.3.2023. 14:05 Čistoća a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2022. godinu
26.10.2022. 13:05 Čistoća a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za treći kvartal 2022. godine
27.7.2022. 13:06 Čistoća a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2022. godinu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ukratko

Čistoća a.d. Banja Luka
Oznaka HOV: CIST-R-A
ISIN: BA100CISTRA2
CFI: ESVUFR
RIC: CIST.BJ
FIGI: BBG000TWTBR2
Posljednja cijena: 0,701 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 4.4.2023. 11:35:37
Status: Trading