Privredno društvo za komunalne usluge "ČISTOĆA" a.d. Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Braće Podgornika 2
Telefon + 387 51 300 802
Web
Email cistoca@teol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 18.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 247 18 265 3,07 0,31 3,38
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 15,60 0,00 15,60
> 25% 2 0 2 81,03 0,00 81,03
UKUPNO 250 18 268 99,69 0,31 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
TRŽNICA DOO BANJA LUKA 51,02854651,028546
GRAD BANJA LUKA 30,00034230,000342
M BROKER AD BANJA LUKA 15,59510315,595103
BAJIĆ ZORAN 0,2537710,253771
PAJČIN MILORAD 0,1511150,151115
PIVAČIĆ GORAN 0,1033010,103301
MILANOVIĆ RANKO 0,0926600,092660
VIZNER ROLAND 0,0891300,089130
STANKOVIĆ SLAVICA 0,0851730,085173
MACANOVIĆ MITAR 0,0795920,079592

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Aleksandar Bajić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Nemanja Bilanović predsjednik
Obrenko Slavnić zamjenik predsjednika
Branko Kesić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata