Uslužno šumsko privredno preduzeće "DRINIĆ", a.d. Petrovac-Drinić

Ukratko

Drinić U.Š.P.P. a.d. Petrovac Drinić
Oznaka HOV: DRNI-R-A
ISIN: BA100DRNIRA5
CFI: ESVUFR
RIC: DRNI.BJ
FIGI: BBG000R4KCW7
Posljednja cijena: KM
Vrijeme posljednje trgovine:
Status: Trading
Nije dostavljen finansijski izvještaj
Nije dostavljen revizorski izvještaj
Nije dostavljen izvještaj o poslovanju