Uslužno šumsko privredno preduzeće "DRINIĆ", a.d. Petrovac-Drinić

Podaci o emitentu

Adresa Drinić, Petrovac
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 78 1 79 54,79 0,21 55,00
5%-10% 2 0 2 15,00 0,00 15,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 30,00 0,00 30,00
UKUPNO 81 1 82 99,79 0,21 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 29,99929329,999293
PREF AD BANJA LUKA 9,9999469,999946
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000415,000041
PEĆANAC MARINKO 2,8023452,802345
KECMAN DRAGAN 2,6350062,635006
KECMAN DRAGAN 1,9239191,923919
MARJANOVIĆ STANKO 1,9239191,923919
GRBIĆ DRAGAN 1,9239191,923919
GRBIĆ MILAN 1,9239191,923919
KOVAČEVIĆ RADOMIR 1,9239191,923919
LUKIĆ MILAN 1,9239191,923919

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Boro Dronjak direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Jovan Brkljač predsjednik
Borka Boci zamjenik predsjednika
Dragan Kecman član
Dragan Kovačević član
Marinko Pećanac član
Rajko Banjac član
Ana Velega član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Vera Trkulja predsjednik
Milan Lukić član
Vera Jovanović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata