Fabrika obuće FOMG a.d. Mrkonjić Grad - u likvidaciji

Objave

10.1.2020. 13:16 Fabrika obuće FOMG a.d. Mrkonjić Grad - Obavještenje
30.12.2019. 15:15 Fabrika obuće FOMG a.d. Mrkonjić Grad - Privremeno zaustavljanje trgovanja
30.12.2019. 15:04 Fabrika obuće FOMG a.d. Mrkonjić Grad - u likvidaciji - Zaključuje se postupak likvidacije
14.10.2019. 13:14 Fabrika obuće FOMG a.d. Mrkonjić Grad - Otvara se postupak likvidacije
6.8.2019. 14:42 Fabrika obuće FOMG a.d. Mrkonjić Grad - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2019. godinu
31.7.2019. 13:03 Fabrika obuće FOMG a.d. Mrkonjić Grad - odluka o likvidaciji i zapisnik sa 13. Skupštine akcionara
26.6.2019. 08:53 Fabrika obuće FOMG a.d. Mrkonjić Grad saziva 13. redovnu Skupštinu akcionara
11.6.2019. 15:27 Fabrika obuće FOMG a.d. Mrkonjić Grad - Obavještenje o prenosu akcija na otkupioca
7.6.2019. 08:58 Fabrika obuće FOMG a.d. Mrkonjić Grad - Revizorski izvještaj za 2018. godinu
3.6.2019. 08:49 Fabrika obuće FOMG a.d. Mrkonjić Grad - Note uz finansijski izvještaj za 2018. godinu
11.4.2019. 14:56 Fabrika obuće FOMG a.d. Mrkonjić Grad - Zapisnik sa Skupštine akcionara
8.3.2019. 13:09 Fabrika obuće FOMG a.d. Mrkonjić Grad saziva 1. vanrednu Skupštinu akcionara
4.2.2019. 08:32 Fabrika obuće FOMG a.d. Mrkonjić Grad - Finansijski izvještaj za 2018. godinu
21.1.2019. 08:19 Fabrika obuće FOMG a.d. Mrkonjić Grad - zapisnik sa 12. redovne Skupštine akcionara
14.12.2018. 15:18 Fabrika obuće FOMG a.d. Mrkonjić Grad saziva 12. redovnu Skupštinu akcionara
1 2 3 4 5 

Ukratko

Fabrika obuće FOMG a.d. Mrkonjić Grad - u likvidaciji
Oznaka HOV: FOMG-R-A
ISIN: BA100FOMGRA3
CFI: ESVUFR
RIC: FOMG.BJ
FIGI: BBG000TJ7WF2
Posljednja cijena: 0,201 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 25.12.2018. 12:01:32
Status: Suspended
Nije dostavljen finansijski izvještaj
Nije dostavljen revizorski izvještaj
Nije dostavljen izvještaj o poslovanju
Zaključena likvidacija