Fabrika obuće FOMG a.d. Mrkonjić Grad - u likvidaciji

Parametri

Izaberite datum trgovanja
Datum:

Sklopljeni poslovi

Ukratko

Fabrika obuće FOMG a.d. Mrkonjić Grad - u likvidaciji
Oznaka HOV: FOMG-R-A
ISIN: BA100FOMGRA3
CFI: ESVUFR
RIC: FOMG.BJ
FIGI: BBG000TJ7WF2
Posljednja cijena: 0,201 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 25.12.2018. 12:01:32
Status: Suspended
Nije dostavljen finansijski izvještaj
Nije dostavljen revizorski izvještaj
Nije dostavljen izvještaj o poslovanju
Zaključena likvidacija