Mješoviti holding "ELEKTROPRIVREDA RS" a.d. Trebinje, Zavisno preduzeće "HIDROELEKTRANE NA DRINI" a.d. Višegrad

Objave

11.9.2023. 13:04 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - Konsolidovani Revizorski izvještaj za 2022. godinu
8.8.2023. 08:02 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - Revizorski izvještaj za 2022. godinu
2.8.2023. 13:00 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - Zapisnik sa 2. Skupštine akcionara
1.8.2023. 14:04 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - Konsolidovani polugodišnji finansijski izvještaj za 2023. godinu
31.7.2023. 09:18 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2023. godinu
28.7.2023. 13:06 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - odluke 2. vanredne Skupštine akcionara
27.7.2023. 14:06 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - Izvještaj sa 2. vanredne Skupštine akcionara
27.7.2023. 09:17 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - Konsolidovani izvještaj o poslovanju za 2022. godinu
27.7.2023. 09:11 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - Izvještaj o poslovanju za 2022. godinu
10.7.2023. 13:59 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - prijedlozi odluka 2. Skupštine akcionara
10.7.2023. 13:57 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad saziva 2. vanrednu Skupštinu akcionara
28.6.2023. 14:18 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - Note uz finansijski izvještaj za 2022. godinu
9.6.2023. 15:42 DUIF Kristal Invest a.d. - Obavještenje o sticanju akcija Hidroelektrana na Drini a.d. Višegrad
4.5.2023. 08:43 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - Konsolidovani finansijski izvještaj za prvi kvartal 2023. godine
4.5.2023. 08:41 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2023. godine - ispravka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ... 

Ukratko

Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad
Oznaka HOV: HEDR-R-A
ISIN: BA100HEDRRA6
CFI: ESVUFR
RIC: HEDR.BJ
FIGI: BBG000TD5WX7
Posljednja cijena: 0,24 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 11.9.2023. 9:31:26
Status: Trading