"KALDERA COMPANY" društvo sa ograničenom odgovornošću Laktaši

Objave

15.8.2022. 09:30 Kaldera Company d.o.o. Laktaši - Revizorski izvještaj za 2021. godinu
1.6.2022. 08:49 Kaldera Company d.o.o. Laktaši - Note uz finansijski izvještaj za 2021. godinu
10.3.2022. 13:23 Kaldera Company d.o.o. Laktaši - Finansijski izvještaj za 2021. godinu
3.6.2021. 13:53 Kaldera Company d.o.o. Laktaši - Note uz finansijski izvještaj za 2020. godinu
6.5.2021. 13:21 Kaldera Company d.o.o. Laktaši - Revizorski izvještaj za 2020. godinu
6.5.2021. 13:21 Kaldera Company d.o.o. Laktaši - Finansijski izvještaj za 2020. godinu
13.8.2020. 13:04 Kaldera Company d.o.o. Laktaši - Note uz finansijski izvještaj za 2019. godinu
3.7.2020. 08:25 Kaldera Company d.o.o. Laktaši - Revizorski izvještaj za 2019. godinu
13.4.2020. 13:08 Kaldera Company d.o.o. Laktaši - Finansijski izvještaj za 2019. godinu
11.9.2019. 14:40 Kaldera Company d.o.o. Laktaši - Uvrštenje obveznica KLPL-O-A na slobodno tržište - tržište obveznica
11.9.2019. 14:00 Kaldera Company d.o.o. Laktaši - Revizorski izvještaj za 2018. godinu
2.9.2019. 13:03 Uvrštenje hartija od vrijednosti na segment hartije od vrijednosti emitenata koji kasne sa finansijskim izvještavanjem
1.4.2019. 14:33 Kaldera Company d.o.o. Laktaši - Uvrštenje obveznica KLPL-O-A na slobodno tržište - tržište obveznica
1.4.2019. 13:38 Kaldera Company d.o.o. Laktaši - Revizorski izvještaj za 2017. godinu
1.4.2019. 13:29 Kaldera Company d.o.o. Laktaši - Finansijski izvještaj za 2018. godinu
1 2 3 

Ukratko

Kaldera Company d.o.o. Laktaši
Oznaka HOV: KLPL-O-A
ISIN: BA100KLPLOA9
CFI: DBFUBR
RIC:
FIGI:
Posljednja cijena: 97,28%
Vrijeme posljednje trgovine: 29.11.2012. 12:01:16
Status: Trading
Nije dostavljen izvještaj o poslovanju