"KALDERA COMPANY" društvo sa ograničenom odgovornošću Laktaši

Podaci o emitentu

Adresa Karađorđeva bb
Telefon + 387 51 580 654
Web www.kalderacompany.com
Email info@kalderacompany.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Milenko Čičić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata