Akcionarsko društvo "AGROHERCEGOVINA" Nevesinje

Podaci o emitentu

Adresa Nemanjića 50
Telefon + 387 59 601 649
Web www.agrohercegovina.com
Email info@agrohercegovina.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 2 1 3 0,24 0,34 0,57
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 2 2 0,00 49,69 49,69
> 25% 0 1 1 0,00 49,74 49,74
UKUPNO 2 4 6 0,24 99,76 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MARC TOMA 49,73722749,737227
HENRY TOMA 24,90000724,900007
KAISER HEINZ-PETER 24,79017324,790173
MUNSCHER FRANZ WERNER 0,3357550,335755
JAMINA BORISLAV 0,1973720,197372
SAVIĆ OBRAD 0,0394660,039466

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Predrag Radosavljević direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Heinz Dislich predsjednik
Vesna Radosavljević član
Christian Dybbroe član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata