"Banka Srpske" akcionarsko društvo Banja Luka - u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Aleja Svetog Save 61
Telefon + 387 51 245 000
Web www.bib.ba
Email contact@bankasrpske.ba
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 29.2.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 0 3 3 0,00 0,05 0,05
5%-10% 1 0 1 7,81 0,00 7,81
10%-25% 2 0 2 42,13 0,00 42,13
> 25% 1 0 1 50,00 0,00 50,00
UKUPNO 4 3 7 99,95 0,05 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 29.2.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 49,99998649,999983
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 24,99999320,835936
GARANTNI FOND RS 17,13364919,987468
FOND ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE REPUBLIKE SRPSKE AD BANJA LUKA 7,8126589,113952
UAB "BALKAN INVEST" 0,0260430,030381
UAB"ASOCIJUOTO TURTO VALDYMAS" 0,0161060,018788
UAB UKIO BANKO INVESTICINE GRUPE 0,0115650,013492

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Goran Radivojac stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata