Preduzeće za montažno proizvodne i uslužne djelatnosti "BOSNAMONTAŽA" a.d. Prijedor

Podaci o emitentu

Adresa Rudnička bb
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 23.5.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 25 2 27 4,94 0,01 4,95
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 95,05 0,00 95,05
UKUPNO 27 2 29 99,99 0,01 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.5.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ZDJELAR DARKO 47,74166947,741669
BERIĆ DUŠAN 47,30508047,305080
PEHAR DARIO 2,5037852,503785
ZDJELAR MARIJA 0,5063190,506319
ZDJELAR DRAŠKO 0,2697770,269777
ŠIŠARICA LJILJANA 0,2351050,235105
SANTRAČ MARINA 0,2260340,226034
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODI 0,1192160,119216
JAKARA MARINA 0,1175350,117535
TRKULJA MARA 0,0904280,090428
ZORIĆ LAZAR 0,0904280,090428
RADAKOVIĆ MILEVA 0,0904280,090428
JAKARA JELENA 0,0904280,090428
PANTELIĆ JANKO 0,0904280,090428
PANTELIĆ ZORKA 0,0904280,090428
JAKARA VEDRAN 0,0904280,090428
ARNAUTOVIĆ NERMIN 0,0904280,090428
LJUBOJEVIĆ DRAGANA 0,0904280,090428

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Darko Zdjelar direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Rade Ratković predsjednik
Sanja Tubin član
Anka Vučen član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata