Podaci o emitentu

Adresa Trg rudara 1
Telefon + 387 56 741 067
Web www.ad-boksit.com
Email boksit@ad-boksit.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 29.2.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 4.303 56 4.359 24,24 0,86 25,09
5%-10% 3 0 3 26,90 0,00 26,90
10%-25% 4 0 4 48,01 0,00 48,01
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 4.310 56 4.366 99,14 0,86 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 29.2.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MILEKS DOO MILIĆI 14,47978214,479782
"PRIZMA" D.O.O. MILIĆI 12,07531412,075314
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI 11,24098711,240987
DUKIĆ ALEKSANDAR 10,21158010,211580
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 9,9495629,949562
PREF AD BANJA LUKA 8,7949898,794989
DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF FUTURE FUND 8,1565038,156503
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,4842604,484260
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF VIB FOND 4,0740694,074069
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 0,8174020,817402

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

Kompanija “Boksit” je akcionarsko društvo sa 100% privatnim kapitalom. U svojoj 45-ogodišnjoj rudarskoj tradiciji u “Boksit”-u je proizvedeno 28 miliona tona rude boksita i otkopano više od 60 miliona m3 otkrivke. Godišnje se dostiže proizvodnja od 1.500.000 tona. Sa ovom proizvodnjom rude i pratećim radovima na otkrivci od 5,0 miliona m3 “Boksit” je bio najveći proizvođač ove mineralne sirovine u bivšoj Jugoslaviji.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Gordana Zarić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Rajko Dukić predsjednik
Aleksandar Dukić član
Dejan Jorgić član
Jugoslav Dukić član
Mladen Milić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata