"BOSNA TRGOVINA" a.d. za trgovinu i usluge Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Kralja Petra I Karađorđevića 97
Telefon + 387 51 219 576
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 18.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 212 1 213 5,04 0,01 5,05
5%-10% 1 0 1 5,74 0,00 5,74
10%-25% 1 0 1 15,00 0,00 15,00
> 25% 2 0 2 74,21 0,00 74,21
UKUPNO 216 1 217 99,99 0,01 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
JANKOVIĆ BRANE 44,46282244,462822
MG MIND DOO 29,75095229,750952
M BROKER AD BANJA LUKA 15,00000015,000000
STOJIČIĆ NIKOLA 5,7357785,735778
ĆUBIĆ ŽELJKO 1,1726591,172659
MIHAJLOVIĆ BOŠKO 0,1003970,100397
VUČIĆ NOVAK 0,0771170,077117
DRAGIČEVIĆ KRISTINA 0,0729300,072930
JOVANOVIĆ ZLATKO 0,0670970,067097
SAVIĆ RADOVAN 0,0670970,067097
VUKOVIĆ MILOJKO 0,0670970,067097
KARAJLIĆ ZORAN 0,0670970,067097
JOVIĆ MIRKO 0,0670970,067097

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Ranka Komljenović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Brane Janković član
Miloš Jakovljević član
Mićo Milovanović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata