Podaci o emitentu

Adresa ŠIPOVO
70270 ŠIPOVO
Telefon / Faks 050 371 316/050 372 210
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 56 1 57 3,80 0,19 3,98
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 96,02 0,00 96,02
UKUPNO 57 1 58 99,81 0,19 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
DI ŠIPOVO AD ŠIPOVO 96,01779696,017796
TEGELTIJA DRAGOMIR 0,3564010,356401
SAVIČIĆ MIROSLAV 0,2634250,263425
KUŽIĆ VELIBOR 0,2479220,247922
PEKEZ DRAGOJLO 0,1859520,185952
MILOVAC ANĐA 0,1665510,166551
JAKŠIĆ ZORAN 0,1471940,147194
KOPANJA MILE 0,1239380,123938
MALEŠ NEDELJKO 0,0774730,077473
ADŽAIP ANĐA 0,0774730,077473
KOJIĆ BRANKA 0,0774730,077473
RADOŠ CVITA 0,0774730,077473
ZELJKOVIĆ DRAGAN 0,0774730,077473
ŠATARA SAVO 0,0774730,077473
MANDIĆ STEVAN 0,0774730,077473
MRŠIĆ DRAGAN 0,0774730,077473
LAZUKIĆ JOVANKA 0,0774730,077473
BIJELIĆ ZDRAVKA 0,0774730,077473
MANDIĆ MILIJANA 0,0774730,077473
GRČIĆ SAVA 0,0774730,077473
CVIJIĆ JELA 0,0774730,077473
KALKAN MAKSIM 0,0774730,077473
BLAŽIĆ SINIŠA 0,0774730,077473
KUPREŠAK MITAR 0,0774730,077473
PANIĆ BOJA 0,0774730,077473
ŠAVIJA MILAN 0,0774730,077473
MANDIĆ VELIMIR 0,0774730,077473
PEKEZ STANA 0,0774730,077473
KVRGIĆ SLAVICA 0,0774730,077473
PROLE TANASIJA 0,0774730,077473
JANDRIĆ STANA 0,0774730,077473
KOSOVAC MIRKO 0,0774730,077473
MUŽDEKA SLAĐANA 0,0774730,077473
GAVRANIĆ PETRA 0,0774730,077473
ILIĆ MILENKO 0,0774730,077473
CVIJIĆ PERO 0,0774730,077473
ILIĆ STANA 0,0774730,077473
VUKOMAN MILJA 0,0774730,077473

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata