Trgovačko preduzeće "DUBIČKI ROBNI MAGAZIN" a.d. Kozarska Dubica

Podaci o emitentu

Adresa Svetosavska bb
Telefon + 387 52 416 576
Web www.drmkdubica.com
Email drmkdubica@teol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 1.12.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 587 2 589 7,32 0,02 7,34
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 92,66 0,00 92,66
UKUPNO 588 2 590 99,98 0,02 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 1.12.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ANTONIJEVIĆ NEBOJŠA 92,65618892,656188
VUJASIN MILE 0,0918730,091873
KOTUR DRAGAN 0,0912180,091218
KOVAČEVIĆ DUŠAN 0,0845660,084566
GVOZDEN LJUBAN 0,0836400,083640
LJEPOJEVIĆ MIODRAG 0,0829850,082985
MALIĆ ŽELJKO 0,0817860,081786
BERA MILAN 0,0814590,081459
ZGONJANIN ŽELJKO 0,0773690,077369
KONDIĆ STOJANKA 0,0773690,077369

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Strahinja Šunjka direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Aleksandar Antonijević predsjednik
Branko Kecman član
Željko Mandić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata