Akcionarsko društvo za proizvodnju i preradu plastičnih masa "DUVAPLAST" Kakmuž

Podaci o emitentu

Adresa Kakmuž bb
Telefon + 387 53 260 120
Web www.duvaplast.ba
Email duvaplast@zona.ba
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 29.2.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 130 0 130 26,15 0,00 26,15
5%-10% 3 0 3 19,02 0,00 19,02
10%-25% 3 0 3 54,82 0,00 54,82
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 136 0 136 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 29.2.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
JOVANOVIĆ LJUBAN 24,68579424,685794
ALIBABIĆ SAMED 20,13786520,137865
PREF AD BANJA LUKA 10,00005310,000053
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS 8,3938418,393841
PETROVIĆ MIROSAVKA 5,6281315,628131
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000705,000070
ALIBABIĆ ŠERIF 4,8726374,872637
RISTIĆ DEJAN 4,0248954,024895
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 2,6392402,639240
KEREZOVIĆ ZORKA 0,8721610,872161

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Krajem 2001. godine preduzeće je privatizovano i registrovano kao Akcionarsko društvo, odnosno kao preduzeće za proizvodnju i preradu plastičnih masa "DUVAPLAST" A.D. Kakmuž.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Ljuban Jovanović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Predrag Petrović predsjednik
Alen Lukajić član
Mladen Ristić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata