Podaci o emitentu

Adresa KAKMUŽ
74317 PETROVO
Telefon / Faks 053 260 120/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 131 0 131 21,30 0,00 21,30
5%-10% 3 0 3 19,02 0,00 19,02
10%-25% 3 0 3 59,68 0,00 59,68
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 137 0 137 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 24,99002224,990022
JOVANOVIĆ LJUBAN 24,68579424,685794
PREF AD BANJA LUKA 10,00005310,000053
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS 8,3938418,393841
PETROVIĆ MIROSAVKA 5,6281315,628131
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000705,000070
RISTIĆ DEJAN 4,0248954,024895
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 2,6392402,639240
KEREZOVIĆ ZORKA 0,8721610,872161
KNEŽEVIĆ MIJANA 0,8394280,839428

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Krajem 2001. godine preduzeće je privatizovano i registrovano kao Akcionarsko društvo, odnosno kao preduzeće za proizvodnju i preradu plastičnih masa "DUVAPLAST" A.D. Kakmuž.

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata