Elektrokeramičko preduzeće "ELKER" a.d. Ljubija

Podaci o emitentu

Adresa Drage Lukića 39a
Telefon + 387 52 237 355
Web
Email info@ekp-elker.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 8.6.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 370 1 371 12,46 0,01 12,47
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 87,53 0,00 87,53
UKUPNO 372 1 373 99,99 0,01 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 8.6.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
INVING INVEST INŽINJERING DOO PRIJEDOR 57,53461557,534615
BOJIĆ GORAN 29,99754029,997540
RUNIĆ MIROSLAV 0,1457880,145788
BURSAĆ RAJKO 0,1457880,145788
TOMAŠ DRAGO 0,1232410,123241
GNJATOVIĆ GORAN 0,1165790,116579
KLJAJIĆ ZDRAVKO 0,1142730,114273
BUCALO ALEKSANDAR 0,1129920,112992
BERETA ALEKSANDAR 0,1129920,112992
BILBIJA MILENKO 0,1099180,109918
VUKIĆ DUŠAN 0,1099180,109918

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 06.12.1949.god. Na lokalitetu Ljubije radi od 1962.god.Bavi se proizvodnjom tehničke, industrijske, hemijske i građevinske keramike na bazi steatita, porcelana i koordijerita. U septembru 2003. god.uveden je sistema kvaliteta ISO 9001/2000. U decembru mjesecu 2003. god. konstituisano je kao akcionarsko društvo.
Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Miloš Petrović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Nebojša Savanović predsjednik
Petar Vidović član
Ivana Vučenović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata