Podaci o emitentu

Adresa DRAGE LUKIĆA 39A
78307 LJUBIJA
Telefon / Faks 052 360 202/052 360 202
Web www.ekp-elker.com
Email elker@prijedor.com
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 368 1 369 12,46 0,01 12,47
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 87,53 0,00 87,53
UKUPNO 370 1 371 99,99 0,01 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
INVING INVEST INŽINJERING DOO PRIJEDOR 57,53461557,534615
BOJIĆ GORAN 29,99754029,997540
RUNIĆ MIROSLAV 0,1457880,145788
BURSAĆ RAJKO 0,1457880,145788
TOMAŠ DRAGO 0,1232410,123241
GNJATOVIĆ GORAN 0,1165790,116579
KLJAJIĆ ZDRAVKO 0,1142730,114273
BUCALO ALEKSANDAR 0,1129920,112992
BERETA ALEKSANDAR 0,1129920,112992
VUKIĆ DUŠAN 0,1099180,109918
BILBIJA MILENKO 0,1099180,109918

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 06.12.1949.god. Na lokalitetu Ljubije radi od 1962.god.Bavi se proizvodnjom tehničke, industrijske, hemijske i građevinske keramike na bazi steatita, porcelana i koordijerita. U septembru 2003. god.uveden je sistema kvaliteta ISO 9001/2000. U decembru mjesecu 2003. god. konstituisano je kao akcionarsko društvo.
Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata