Podaci o emitentu

Adresa LOPARE
75240 LOPARE
Telefon / Faks 055 671 044/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 156 5 161 9,51 0,51 10,02
5%-10% 1 0 1 9,45 0,00 9,45
10%-25% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
> 25% 1 0 1 70,52 0,00 70,52
UKUPNO 159 5 164 99,49 0,51 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
IGMIN-MM DOO MODRIČA 70,52277670,522776
PREF AD BANJA LUKA 10,00000710,000007
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 9,4537519,453751
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999954,999995
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODII 0,5967660,596766
VERNIK ANDREJ 0,2598010,259801
LUKIĆ DRAGOMIR 0,1418120,141812
JOKIĆ GORAN 0,1208380,120838
TODOROVIĆ SRETEN 0,0869690,086969
ĐURIĆ RADIVOJE 0,0869690,086969
MARKOVIĆ RADISLAV 0,0869690,086969
MITROVIĆ ALEKSA 0,0869690,086969
RIKANOVIĆ MILAN 0,0869690,086969

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata