Podaci o emitentu

Adresa VOLARI
70270 ŠIPOVO
Telefon / Faks 050 371 296/050 371 518
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 731 1 732 14,64 0,03 14,67
5%-10% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 75,33 0,00 75,33
UKUPNO 733 1 734 99,97 0,03 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
BABIĆ MIODRAG 75,33220875,332208
PREF AD BANJA LUKA 10,00000010,000000
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999904,999990
ILIĆ MIRKO 0,0573570,057357
GUTIĆ MILAN 0,0558300,055830
PETKOVIĆ BRANKO 0,0539300,053930
ROSIĆ GORAN 0,0524030,052403
RADOVANAC RANKO 0,0512480,051248
MAČKIĆ VLADIMIR 0,0512480,051248
GAJIĆ MIRKO 0,0512480,051248

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata