Saobraćajno preduzeće "JUGOPREVOZ-TREBINjE" a.d. Trebinje

Podaci o emitentu

Adresa Republike Srpske 4
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 6 0 6 0,45 0,00 0,45
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 99,55 0,00 99,55
UKUPNO 7 0 7 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
BTS MEDITERAN 99,55303099,553030
KRUNIĆ VASO 0,1716490,171649
TURNIĆ DUŠAN 0,1072090,107209
TURNIĆ DRAGICA 0,0715110,071511
PEERIŠIĆ MILJAN 0,0715110,071511
MILOJEVIĆ STANA 0,0179060,017906
PILJEVIĆ MOMČILO 0,0071850,007185

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Branko Stanković direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Luka Pologoš predsjednik
Mitar Miljanović član
Dragan Marković član
Dragan Simović član
Ilija Tamindžija član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Popović predsjednik
Zdravko Kekić član
Ilinka Unković član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata