Komunalno preduzeće "PARK" a.d. Mrkonjić Grad

Podaci o emitentu

Adresa Stevana Sinđelića 51
Telefon + 387 50 211 506
Web
Email parkmg@teol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 18.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 479 2 481 30,40 0,33 30,73
5%-10% 1 0 1 8,66 0,00 8,66
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 60,61 0,00 60,61
UKUPNO 481 2 483 99,67 0,33 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA MRKONJIĆ GRAD 60,60820460,608204
PREF AD BANJA LUKA 8,6578798,657879
MG MIND DOO 4,4198124,419812
TRKULJA STEVAN 0,7037050,703705
STANKOVIĆ RATIMIR 0,4747750,474775
HEREMIĆ MAHMUT 0,4340770,434077
UBIPARIP RANKO 0,4305790,430579
SRDIĆ MILORAD 0,4086400,408640
SAVANOVIĆ DRAGAN 0,4025350,402535
GALIĆ OSTOJA 0,3772260,377226

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Komunalno preduzeće je osnovano 1972.godine (kao stambeno komunalno preduzeće) do sada je imalo 7 preregistracija , a zadnja je bila 2005.godine (kad smo se preregistrovali kao a.d ).Trenutno zapošljavamo 49 radnika (prije rata je bilo 65)

Osnovna djelatnost preduzeća je:snabdijevanje naselja i potrošača sa pitkom vodom, održavanje gradske kanalizacije, individualna i zajednička komunalna higijena u ljetnim i zimskim uslovima, upravljanje zelenom, buvljom i stočnom pijacom,održavanje gradskog groblja. Komunalno preduzeće u poslednjih 9 godina posluje pozitivno.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Milan Kovačević direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Jela Milanović predsjednik
Boro Boškić član
Vladimir Obradović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata