Podaci o emitentu

Adresa BJELOPOLJSKA BB
71123 ISTOČNO SARAJEVO
Telefon / Faks 057 342 717/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 498 0 498 43,74 0,00 43,74
5%-10% 1 0 1 9,67 0,00 9,67
10%-25% 2 0 2 46,59 0,00 46,59
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 501 0 501 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
BERIBAK SAVO 23,63516423,635164
ZEC ACO 22,95748822,957488
PREF AD BANJA LUKA 9,6713579,671357
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,8356414,835641
CVJETINOVIĆ DUŠKO 3,7389153,738915
SAVIĆ MIROSLAV 3,7060053,706005
ĆERANIĆ DRAGANA 3,4008263,400826
KUZMAN RADOMIR 3,1392013,139201
ĆERANIĆ JAGOŠ 2,9648342,964834
PJEVIĆ JOKICA 2,5288432,528843

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata