Podaci o emitentu

Adresa
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 29.9.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 37 0 37 20,43 0,00 20,43
5%-10% 1 0 1 5,40 0,00 5,40
10%-25% 5 0 5 74,17 0,00 74,17
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 43 0 43 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 29.9.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
LUKIĆ TRIFUN 20,09323120,093231
LUKIĆ NIKOLA 17,46996517,469965
MIŠIĆ MIRKO 15,00003115,000031
LUKIĆ ZORAN 11,57500611,575006
LUKIĆ RISTO 10,03152910,031529
ŠLJOKIĆ DRAGAN 5,4017115,401711
LUKIĆ GORAN 3,2409033,240903
LUKIĆ MILA 1,5431701,543170
LUKIĆ MIRJANA 1,5431701,543170
LUKIĆ MILEVKA 1,5431701,543170
LUKIĆ STJEPAN 1,5431701,543170

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata