Podaci o emitentu

Adresa CARA DUŠANA 41
76230 ŠAMAC
Telefon / Faks 054 611 001/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 37 0 37 20,43 0,00 20,43
5%-10% 1 0 1 5,40 0,00 5,40
10%-25% 5 0 5 74,17 0,00 74,17
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 43 0 43 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
LUKIĆ TRIFUN 20,09323120,093231
LUKIĆ NIKOLA 17,46996517,469965
MIŠIĆ MIRKO 15,00003115,000031
LUKIĆ ZORAN 11,57500611,575006
LUKIĆ RISTO 10,03152910,031529
ŠLJOKIĆ DRAGAN 5,4017115,401711
LUKIĆ GORAN 3,2409033,240903
LUKIĆ MILEVKA 1,5431701,543170
LUKIĆ STJEPAN 1,5431701,543170
LUKIĆ MIRJANA 1,5431701,543170
LUKIĆ MILA 1,5431701,543170

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata