"LUTRIJA REPUBLIKE SRPSKE" Akcionarsko društvo Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Vuka Karadžića 2
Telefon + 387 51 432 700
Web www.lutrijars.com
Email info@lutrijars.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1.076 10 1.086 6,94 0,51 7,45
5%-10% 1 0 1 6,61 0,00 6,61
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 85,94 0,00 85,94
UKUPNO 1.078 10 1.088 99,49 0,51 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 85,93855985,938559
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 6,6087496,608749
UNION GAMES EOOD 0,2047030,204703
CELESTINA IGOR 0,1790000,179000
"OKTAN PROMET" DOO 0,1437180,143718
PEHAR DARIO 0,1174880,117488
MERIDIAN TECH DOO BEOGRAD 0,0940690,094069
MITROVIĆ STEFAN 0,0514940,051494
KECMAN BRANKO 0,0496490,049649
BOŽIĆ STOJAN 0,0428830,042883

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Maja Damjanović v.d. direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Duško Gajić izvršni direktor
Maja Jovanović izvršni direktor
Mladen Kovačević izvršni direktor
Maja Damjanović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Miloš Aćić predsjednik
Goran Raković zamjenik predsjednika
Maja Dubravac član
Rade Trivić član
Slobodanka Popović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata