Medicinska elektronika a.d. Banja Luka - u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa VUKA KARADŽIĆA 6
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 241 203/051 241 275
Web
Email med_elek@teol.net
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 2.12.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1.017 8 1.025 25,00 0,04 25,04
5%-10% 1 0 1 9,99 0,00 9,99
10%-25% 2 0 2 35,01 0,00 35,01
> 25% 1 0 1 29,96 0,00 29,96
UKUPNO 1.021 8 1.029 99,96 0,04 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 2.12.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 29,95976029,959760
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 24,55129024,551290
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF VB FOND 10,46262210,462622
PREF AD BANJA LUKA 9,9853679,985367
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9926784,992678
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS 4,4766804,476680
DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FOND 4,2427384,242738
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 2,9893222,989322
RADIŠIĆ MILE 0,5035710,503571
ĐURĐEVIĆ ŽELJKO 0,1057700,105770

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata