Podaci o emitentu

Adresa KNINSKA DERVENTA
74400
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 18.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 30 0 30 40,41 0,00 40,41
5%-10% 2 0 2 15,01 0,00 15,01
10%-25% 2 0 2 44,58 0,00 44,58
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 34 0 34 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ČIVČIĆ ŽELJKO 24,97698124,976981
MARIĆ SRETKO 19,60192719,601927
PREF AD BANJA LUKA 9,9999899,999989
RATKOVAC RADOJICA 5,0125765,012576
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999944,999994
SIMIĆ SLOBODAN 3,2729363,272936
MIŠIĆ ZORAN 2,8460612,846061
TOPALOVIĆ VIDOMIR 2,7749152,774915
SIMIĆ MIRO 2,4191862,419186
DUJAKOVIĆ GORAN 2,3836132,383613

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata