Podaci o emitentu

Adresa DOSITEJEVA 7
78400 GRADIŠKA
Telefon / Faks 051 813 292/051 813 568
Web www.metal-gradiska.com
Email metal@rskoming.net
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 928 49 977 12,71 2,77 15,48
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 84,52 0,00 84,52
UKUPNO 929 49 978 97,23 2,77 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
STEEL MEHANIKA DOO DERVENTA 84,52483384,524833
ŠKELJO KREŠIMIR 0,7654680,765468
AKTIVA INTEGRA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA PODGORICA 0,7181290,718129
MIJATOVIĆ DRAŽENKO 0,3187800,318780
ZER AD BANJA LUKA 0,2405420,240542
KEZELE NENAD 0,2209540,220954
JAKOVLJEVIĆ MIRKO 0,2103430,210343
ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA U LIKVIDACIJI 0,1998500,199850
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODI 0,1901720,190172
MEGAMIX DOO SARAJEVO 0,1274420,127442

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

Preduzeće »Metal« a.d. Gradiška je registrovano za proizvodnju metalnih proizvoda i egzistira od 1957. g. Od 2001. g. preduzeće posluje kao akcionarsko društvo.
Djelatnost preduzeća je: proizvodnja elemenata za građevinarstvo (podupirača i skela), šavnozavarenih cijevi, rasklopnih mehanizama i makaza za industriju namještaja, građevinskih kolica i drugih metalnih proizvoda.
Proizvodi se prodaju kako na domaćem tako i na inostranom tržištu. Tržišna orijentacija preduzeća je izvoz, a izvozi se oko 80% proizvodnje, kako na istočna, tako i na zapadna tržišta.
Preduzeće konstantno bilježi pozitivne rezultate poslovanja. Obezbjeđena potrebna infrastruktura za proizvodnju, stručan menadžment i kvalifikovani radnici, povoljan geografski položaj i saobraćajna povezanost, daju realne garancije da će se takav trend nastaviti.«

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata