Podaci o emitentu

Adresa Dositejeva 7
Telefon + 387 51 813 077
Web www.metal-gradiska.com
Email metal@gradiska.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 29.9.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 915 49 964 12,21 2,77 14,98
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 85,02 0,00 85,02
UKUPNO 916 49 965 97,23 2,77 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 29.9.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
STEEL MEHANIKA DOO DERVENTA 85,01851085,018510
ŠKELJO KREŠIMIR 0,7654680,765468
AKTIVA INTEGRA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA PODGORICA 0,7181290,718129
MIJATOVIĆ DRAŽENKO 0,3187800,318780
ZER AD BANJA LUKA 0,2405420,240542
KEZELE NENAD 0,2209540,220954
JAKOVLJEVIĆ MIRKO 0,2103430,210343
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODI 0,1698840,169884
MEGAMIX DOO SARAJEVO 0,1274420,127442
ČERNIGOJ BORUT 0,1019070,101907

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

Preduzeće »Metal« a.d. Gradiška je registrovano za proizvodnju metalnih proizvoda i egzistira od 1957. g. Od 2001. g. preduzeće posluje kao akcionarsko društvo.
Djelatnost preduzeća je: proizvodnja elemenata za građevinarstvo (podupirača i skela), šavnozavarenih cijevi, rasklopnih mehanizama i makaza za industriju namještaja, građevinskih kolica i drugih metalnih proizvoda.
Proizvodi se prodaju kako na domaćem tako i na inostranom tržištu. Tržišna orijentacija preduzeća je izvoz, a izvozi se oko 80% proizvodnje, kako na istočna, tako i na zapadna tržišta.
Preduzeće konstantno bilježi pozitivne rezultate poslovanja. Obezbjeđena potrebna infrastruktura za proizvodnju, stručan menadžment i kvalifikovani radnici, povoljan geografski položaj i saobraćajna povezanost, daju realne garancije da će se takav trend nastaviti.«

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Marko Gončin direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Savino Tesoro predsjednik
Dino Vejzović zamjenik predsjednika
Zlatko Pekić član
Maja Pekić član
Anita Lukajić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata