Podaci o emitentu

Adresa
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 22.9.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 71 0 71 20,77 0,00 20,77
5%-10% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
10%-25% 1 0 1 19,86 0,00 19,86
> 25% 1 0 1 49,36 0,00 49,36
UKUPNO 74 0 74 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 22.9.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GOLIJANIN NEBOJŠA 49,36211549,362115
DRINO RIAD 19,86327219,863272
PREF AD BANJA LUKA 9,9999899,999989
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999944,999994
PAPAZ CVIJETA 1,7742101,774210
FALADŽIĆ SINIŠA 1,1570761,157076
MILOVANOVIĆ MILKA 0,7714030,771403
DEDOVIĆ AGAN 0,7714030,771403
MALEŠEVIĆ MILUTIN 0,7714030,771403
ĐUKIĆ SLOBODAN 0,4628080,462808

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata