Društvo za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa i prerada plastičnih masa "PLASMO" a.d. Modriča

Podaci o emitentu

Adresa Berlinska 67
Telefon + 387 53 810 039
Web
Email stojanovic.vid@gmail.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 304 2 306 25,97 0,10 26,06
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 2 0 2 36,71 0,00 36,71
> 25% 1 0 1 37,22 0,00 37,22
UKUPNO 307 2 309 99,90 0,10 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
JELIĆ MILICA 37,22446737,224467
STOJANOVIĆ JOVANKA 24,90570424,905704
TANASIĆ MILEVA 11,80492211,804922
BUNDALO ZORKA 4,0945374,094537
LUKIĆ JOVO 0,6986820,698682
LUKIĆ DIMITRIJE 0,5699260,569926
RADOVANOVIĆ SIMEUN 0,3677070,367707
ŠARIĆ ADMIRA 0,3677070,367707
ŠARIĆ HAVA 0,3677070,367707
STARČEVIĆ STANISLAVA 0,3677070,367707
ŠARIĆ ATIFA 0,3677070,367707

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Jovanka Stojanović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Ljubica Vidić predsjednik
Mileva Tanasić član
Milica Jelić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata