Podaci o emitentu

Adresa Karađorđeva bb
Telefon + 387 53 427 150
Web
Email promtes1@teol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 29.9.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 324 2 326 11,01 0,21 11,22
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 12,03 0,00 12,03
> 25% 1 0 1 76,75 0,00 76,75
UKUPNO 326 2 328 99,79 0,21 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 29.9.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
NATURA VITA DOO BLATNICA 76,74692887,244024
PROMTES AD TESLIĆ 12,0318790,000000
BEGTAŠEVIĆ FEHIM 0,2080750,236535
PAŠIĆ MILORAD 0,1867610,212306
MILOVANOVIĆ PETAR 0,1666360,189427
HADŽIĆ MIRJANA 0,1366330,155321
DAMJANOVIĆ MIODRAG 0,1357860,154358
FIFIĆ MIDHAT 0,1322630,150353
KOJADINOVIĆ LJUBICA 0,1321490,150224
PAUREVIĆ DOBRILA 0,1312710,149226

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Nikolić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Radojica Todić predsjednik
Hamo Pirija član
Dragan Jerinić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata