Podaci o emitentu

Adresa Danka Mitrova 2
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 29.9.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 570 0 570 11,56 0,00 11,56
5%-10% 1 0 1 5,00 0,00 5,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 83,44 0,00 83,44
UKUPNO 572 0 572 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 29.9.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ĐUKIĆ SLOBODAN 83,44017283,440172
DRAGOSAVLJEVIĆ MILENKO 5,0019845,001984
STANKOVIĆ DRAGOLJUB 0,1394110,139411
VLK MIROSLAV 0,1106060,110606
ŠEVIĆ ĐURAĐ 0,1003300,100330
ĐURIĆ MILAN 0,0974730,097473
PRELIĆ DUŠAN 0,0866490,086649
VUJINOVIĆ MIHOLJKA 0,0838490,083849
LEPIR NIKOLA 0,0820020,082002
BOŠNJAK ILIJA 0,0776140,077614

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Branka Stanojević direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Manojlo Tatić predsjednik
Milenko Dragosavljević član
Ratko Radomir član
Slobodan Đukić član
Boško Erceg član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Goran Đukić predsjednik
Dragiša Babić član
Rada Malešević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata