Podaci o emitentu

Adresa
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.8.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1.049 31 1.080 25,10 0,93 26,04
5%-10% 2 0 2 14,48 0,00 14,48
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 59,49 0,00 59,49
UKUPNO 1.052 31 1.083 99,07 0,93 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.8.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 59,48503059,485030
PREF AD BANJA LUKA 8,4983378,498337
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 5,9789705,978970
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,2491774,249177
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF VB FOND 2,1507962,150796
ALIBABIĆ SAMED 0,7443510,744351
GLUVIĆ SAVO 0,0760050,076005
GLUVIĆ MILAN 0,0668300,066830
NIKOLIĆ MARKO 0,0657570,065757
VUJNOVIĆ MIROSLAV 0,0635840,063584

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata