Društvo za ugostiteljstvo "SOKOČNICA" a.d. Šipovo

Podaci o emitentu

Adresa Rade Marijanca bb
Telefon + 387 66 289 105
Web
Email sokonica.ad@gmail.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 146 0 146 5,15 0,00 5,15
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 2 2 0,00 39,19 39,19
> 25% 1 0 1 55,66 0,00 55,66
UKUPNO 147 2 149 60,81 39,19 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
SAVOVIĆ MARKO 55,66345055,663450
TIBET PLUS DOO 22,09839522,098395
KTITOR DOO 17,08855717,088557
LUGONJA LEPOSAVA 0,2237450,223745
STOLIĆ MILOVAN 0,1207080,120708
LONČAR KRSTAN 0,1144810,114481
MUŽDEKA ŽARKO 0,1061330,106133
VIDOVIĆ GORAN 0,1040800,104080
MARIJANAC ZORAN 0,0957320,095732
ŠMANJA DRAGOLJUB 0,0957320,095732
ADŽAIP MOMČILO 0,0957320,095732
JANDRIĆ DUŠAN 0,0957320,095732
RADANOVIĆ VLADO 0,0957320,095732
TODOROVIĆ LJUBAN 0,0957320,095732
ĐUKIĆ DRAGOMIR 0,0957320,095732
PEKEZ VLAJKO 0,0957320,095732
JANDRIĆ JOSO 0,0957320,095732

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Dražena Savović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dražena Savović predsjednik
Svetko Strugalo član
Dejan Kljajić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata