Podaci o emitentu

Adresa SVODNA BB
79220 NOVI GRAD
Telefon / Faks 052 776 226/
Web
Email sanelvis@teol.net
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 3.247 4 3.251 58,90 0,08 58,98
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 1 1 0,00 11,85 11,85
> 25% 1 0 1 29,17 0,00 29,17
UKUPNO 3.248 5 3.253 88,07 11,93 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
LAZIĆ MIRA 29,16689529,166895
NATURANA DOLKER GMBH & CO KOMMANDITGESELLSCHAFT 11,84888911,848889
PAUKOVIĆ RADMILA 4,5285994,528599
MEDIĆ MIRA 4,5285994,528599
TABORIN LENA 2,8303742,830374
CRNOBRNJA GORAN 2,8303742,830374
LAZIĆ SINIŠA 2,8303742,830374
BABIĆ BORIS 2,8303742,830374
RADOVANOVIĆ BOŽIDAR 2,8303742,830374
PETKOVIĆ DIJANA 2,8303742,830374
TABORIN MILORAD 2,8303742,830374

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata