Akcionarsko društvo za ugostiteljstvo i turizam "STARI GRAD" Zvornik

Podaci o emitentu

Adresa Braće Stefanović bb
Telefon + 387 56 260 449
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 281 0 281 9,68 0,00 9,68
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 22,33 0,00 22,33
> 25% 2 0 2 68,00 0,00 68,00
UKUPNO 284 0 284 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
METALNO AD ZVORNIK PO 36,97724836,977248
SPASOJEVIĆ VAJKA 31,01924131,019241
TOMANIĆ VAJA 22,32646122,326461
STEVIĆ PREDRAG 0,1778330,177833
LAZAREVIĆ JOKA 0,1528420,152842
MACAN ŽELJKO 0,1516130,151613
JOKIĆ JOVO 0,1461990,146199
JOKIĆ VELJKO 0,1416930,141693
MILIĆ ILINKA 0,1380350,138035
LAZAREVIĆ SAVO 0,1361620,136162

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Spasojević direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Vajka Spasojević predsjednik
Ljiljana Savić član
Nikola Spasojević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Ivo Jokić predsjednik
Aleksandar Despotović član
Dragiša Tomanić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata